Chakradance™

 • prináša pozvanie na preliečenie tém jednotlivých čakier, ktoré sú už pripravené na prijatie/prepustenie/liečivú premenu...
 • je vzácnou kombináciou slobodného intuitívneho tanca, ponorenia sa do prekrásnej, hlbokej a veľmi kvalitnej hudby v prepojení s art-terapiou...
 • vytvára priestor na stretnutie sa so sebou, prepúšťanie toho čo nám už neslúži a najmä kultivovanie toho- čo podporuje (náš) život...

Koncept Chakradance™ pracuje s uvoľňovaním tela, čistením mysle, spájaním sa so svojimi hĺbkami. Spontánny pohyb hneď ukáže, kde je človek stuhnutý, ktoré miesta odmieta, zvyčajne mu v tých momentoch neladí aj hudba, chodia čudné myšlienky. Je to transformačná cesta, počas ktorej na každom stretnutí zamierame svoju pozornosť na témy danej čakry, objavíme šablóny vedomia, ktoré nám bránia byť v bezpodmienečnej Láske. Veľkou podporou konceptu je unikátna sprievodná hudba, ktorá nesie špecifické frekvencie rezonujúce so zvolenou čakrou.

Ako bude prebiehať každé stretnutie?

 • úvodná harmonizačná meditácia
 • krátky úvodný kruh, kedy človek ozvučí (vypovie nahlas), s akými témami v daný deň prišiel (iba ak to tak cíti, že chce, nie je to povinné)
 • lektorka predstaví základné témy čakry
 • každý si spíše myšlienky, ktoré mu prichádzajú v súvislosti s danou čakrou
 • spontánny tanec - čakrová tanečná meditácia; vedený je len jej úvod, hlavná časť je nevedená, každý pracuje sám so sebou
 • maľovanie vlastnej mandaly ako kreatívne vyjadrenie spontánneho tanca
 • záverečný kruh, kedy vypovieme, aké prišli pochopenia (iba ak to tak človek cíti, nie je to povinné)
 • záverečná meditácia

Komu je Chakradance určený:

 • mužom i ženám vo veku od 15 rokov
 • tým, ktorí hľadajú v sebe odpovede
 • tým, ktorí sa cítia odpojení od seba
 • tým, ktorým nič nechýba a chcú si voľne zatancovať

Pravidelné termíny:

Nový cyklus pre vás pripravujeme.

Cena:

25€ / 1 stretnutie, možno platiť zvlášť pri každom stretnutí, na ktoré prídete ( pre ženy na materskej podpore 20€ / stretnutie )
alebo 175€ vopred za cyklus 8 stretnutí (zdarma 1 stretnutie)

Registrácia:

Na kurz je potrebné sa vopred nahlásiť, nakoľko je počet miest limitovaný.

Lektorka Chakradance™ - Renata Poláková

certifikovaná facilitátorka Chakradance™

"Vo svojom živote som dospela k bodu, kedy som sa rozhodla, že budem robiť všetko preto, aby som videla v ľuďoch predovšetkým Svetlo, Anjela a nie temnotu, zviera vnútri človeka. Pomáham ľuďom spojiť sa s Láskou k sebe a na tejto ceste využívam aj Chakradance, tanec spojenia sa s témami svojej duše. Od zvierat nás líši predovšetkým schopnosť myslieť a to, že máme možnosť voľby. Verím, že Chakradance môže človeku pomôcť uvidieť, aká je jeho Voľba a čo si pre svoj Život vyberie.

Venujem sa tiež úprave metabolizmu a analýze a harmonizácii informačného poľa. Aktívne som zapojená v medzinárodnom sociálno-výskumnom projekte Jediné zrno (AllatRa), mapujúcom spoločné sociálne, duchovné a mravné faktory, ktoré dokážu spojiť ľudí po celom svete."

VYTVORÍME SPOLOČNE BEZPEČNÝ PRIESTOR, V KTOROM NECHÁME PREJAVIŤ SVOJU DUŠU SLOBODNE CEZ TANEC

Renata Poláková

certifikovaná facilitátorka Chakradance™