Ivana Križanová

Sprievodca ku šťastiu, zdraviu, hojnosti a láske 

Praktik a inštruktor techniky ThetaHealing®

Čomu sa venujem:

 • Individuálne konzultácie a sprevádzanie
 • Práca s deťmi
 • Firemné tréningy
 • Práca so zamestnancami
 • Vedenie certifikovaných kurzov pre praktikantov techniky ThetaHealing® od začiatočníkov, cez pokročilých, hlbšie techniky a partnerské vzťahy

Oblasti, s ktorými pracujem pomocou techniky ThetaHealing®:

 • Zbavenie sa strachov a fóbií
 • Zdravotné nerovnováhy
 • Závislosti
 • Práca s emóciami ako hnev, zlosť a zúrivosť
 • Žiarlivosť
 • Zbavenie sa pocitov viny
 • Nájdenie smerovania v živote
 • Objavenie pocitu radosti a šťastia
 • Nadobudnutie vnútorného pokoja
 • Odpustenie starých krívd a pocitov ublíženia
 • Oslobodenie sa od minulých vzťahov
 • Nájdenie nového partnera
 • Otvorenie sa finančnej hojnosti
 • Učenie sa pozitívnym emóciám ako pokoj, harmónia a rovnováha
 • Objavenie pocitu sebalásky, sebahodnoty a sebaúcty
 • Vybalansovanie nadmerného ega
 • Komunikácia

Teším sa na stretnutie.

S láskou a úctou,