Aktivácia Multidimenzionálneho Vedomia

07.11.2018

V období od 1.11.2018 a do 11.11.2018 sme silno vystavení novým energiam ,kódom a informáciam ,ktoré práve prúdia pre našu AKTIVÁCIU MULTIDIMENZIONÁLNEHO VEDOMIA.

Tieto energie obsahujú vysokú dávku Svetla a informácí,ktoré sú pre nás nové,expandujúce,je potrebné ich Vedome prijať,aby ich potom prijal aj celý náš celok ,ako jedna bytosť.Buňečná pamäť je teraz aktivovaná ,obnovovaná, rozpomína si a príjíma tieto novè informácie,kódy a energie.
1.11 a potom 11.11. By mali byť energie najsilnejšie,je potom vhodné tieto energie doukotvovať vo svojom Tele,Srdci a taktiež nechať tieto informácie prúdiť do Matky Zeme a tam ich taktiež ukotviť,aby boli k dispozícii dalším ľudom a tieto energie sa prejavili hmotne v tejto realite.
Vlna vysokovibračbého Svetla zaplavuje Zem,naše energie a energie Zeme sa vysoko zdvíha.
Poďme teda tieto energie,ktoré slúžia pre Aktiváciu nášho Multidimenzionálneho Vedomia spoločne Vedome ukotviť v posvätnom kruhu ľudí,za pomoci krištálového portálu 11-11-11 -Rituálom vás bude sprevádzať

Andrea Transformácia,Romana Dios Hudecová.

Dátum:11.11.2018

Čas: 19:30-21:00

Príspevok 12€

Prihlásiť sa môžete na mail:ladiosacentrum@gmail.com je nutné rezervovať si miesto vopred.

Ďakujeme a tešíme sa na spoločnú prácu🙏🏼