Celosvetové požehnanie ženského lona - všetky archetypy

12.12.2019

Milé ženy,
pozývam vás opäť do kruhu žien, kde sa spolu pripojíme k celosvetovému požehnaniu ženského lona, ktoré sa bude konať pri nasledujúcom Splne mesiaca - 12.12.2019.
Toto decembrové požehnanie ženského lona je venované všetkým štyrom ženským archetypom v nás a je zamerané na prepojenie sa v meditačnom kruhu sestier na celom svete v jeden čas s rovnakým zámerom. Minulý kruh, ktorý sme vytvorili pri príležitosti konania celosvetového požehnania ženského lona, bol nesmierne silný a jednotlivé meditácie sa naozaj svojou hĺbkou dotkli sŕdc všetkých prítomných žien.

Nuž verím, že aj tentokrát vytvoríme spolu silný kruh žien a zažijeme opäť niečo výnimočné.

DOLEŽITÉ - Prosím, na toto stretnutie je potrebné si priniesť 3 stužky alebo prúžky látky dlhé cca 30-50 cm, farbičky na látky, korálky, nitky, čokoľvek, čím si budete chcieť pred samotným požehnaním ozdobiť svoje stužky, nakoľko ich použijeme pri jednej z meditácií.
V prípade, že sa nemôžete stretnutia osobne zúčastniť a rady by ste sa pripojili k celosvetovému požehnaniu ženského lona v tento deň, registrujte sa na stránke www.wombblessing.com

Stretnutím bude sprevádzať mesačná matka - Daniela Krušinská Trudičová

Niečo málo k samotnému požehnaniu ženského lona.
V rámci celosvetového aj osobných požehnaní ženského lona dochádza k aktivácii energie cez meditáciu požehnania ženského lona v kombinácii s ďalšími energetickými technikami, ktoré boli vytvorené špeciálne pre ženy, aby:
- prebudili v ženách hlbšie pochopenie ich ženstva a ich životnej cesty a dodali im odvahu vyjadrovať naplno ich skutočnú prirodzenosť
- prebudili, energeticky nabili a vyliečili tri hlavné ženské energetické centrá
- prebudili v ženách schopnosť milovať
- vyčistili staré vzorce a bloky
- vyliečili hlboké vzorce, ktoré si ženy nesú od svojich predkov a z minulosti
- energeticky posilnili energetické centrum lona a navrátili tak ženám vyčerpanú energiu a priniesli im celistvosť
- umožnili ženám sa hlbšie prepojiť so Zemou, so svojim stredom a upevniť ich vzťah s Matkou Zemou
- posilnili a upevnili v ženách ich ženstvo, ich vedomie toho, kým skutočne sú a dali im slobodu byť ženou vo všetkých jej nádherných prejavoch a archetypoch

Miesto konania: Hagia Sofia - Oáza pre telo i dušu, Klincova 20, Bratislava
PARKOVANIE: Parkovanie voľné - vo dvore. Vjazd/ Výjazd LEN (!) z ľavej strany budovy Klincová 22, pozdĺž budovy do dvora.
(Ďalšie parkovanie možnosti: https://mileticova.sk/ulica/parkovanie/)
SÁLA: Smargdová, 2.poschodie, zvonček Hagia Sofia

Keďže počet miest na túto udalosť je limitovaný, prosíme o prihlasovanie mailom : info@cestavedomejzeny.sk.

Cena : dobrovoľné vstupné