Cesta ženy k radosti - prezentácia cyklu

22.09.2018

Predstavme si malú trojčlennú rodinku - dieťa, mamu, otca. Ak sú všetci spokojní, je v rodine radosť, láska, porozumenie, záujem, podpora, spolupráca. Ak je v rodine chaos a disharmónia, jej členovia sa cítia nepríjemne, nemajú naplnené svoje potreby, chýba im pocit bezpečia, istoty, vnútorná rovnováha.

V našom dospelom živote môžeme v sebe vnímať takéto časti, ktoré sa individuálnym spôsobom prejavujú v našej dennej realite. Predstavme si, že každá z nás má v sebe svoju malú vnútornú rodinku. Môžeme v sebe vnímať svoju ženskú časť - ženský princíp, svoju mužskú časť - mužský princíp a svoje vnútorné dieťa.

Počas cyklu víkendov im postupne venujeme čas a pozornosť. Spoznávame kvality a možnosti týchto častí, učíme sa porozumieť ich potrebám. Doprajeme každej časti to, po čom túži a vnesieme tieto túžby do svojho každodenného života. Začneme cítiť záujem, porozumenie, uvoľnenie, spontánnosť, radosť a toto všetko prinesieme do svojich rodín. Viac informácií o cykle nájdete https://sulad.sk/zeny/cesta-zeny-k-radosti/

Stretnutie, ktoré sme pripravili je pre všetky ženy, bez ohľadu na vek, ktoré majú záujem o absolvovanie cyklu, alebo majú záujem o každodennú radosť, o rovnováhu a spokojnosť, o psychické a fyzické zdravie.

Vytvárame priestor na:
- zážitok zo stretnutia žien a spoločné zdieľanie.
- zoznámenie sa s lektorkou Janou Almajou Vaculčiakovou a jej prístup k ženám a témam.
- vlastnú skúsenosť s tým ako vnímame mužský princíp v sebe a v mužoch okolo.
- hry a stretnutie sa s dieťaťom v nás :)
- otvorenú komunikáciu o cykle na rok 2019 a vašich potrebách, ktoré zahrnieme do prípravnej časti, aby cyklus bol "šitý" na mieru :)

Kedy: 19.október 2018

Nahlasujte sa prosím na adrese jvaculciakova@gmail.com

Príspevok 18€ na mieste.

Začíname o 17.30 a končíme 20.30

Teším sa na vás milé ženy :))

Jana Almaja

www.sulad.sk

Najbližší termín akcie pripravujeme. V prípade záujmu nám dajte vedieť, budeme Vás informovať.