Cyklická žena - očami muža i očami ženy

20.06.2019

Milé ženy,
pozývam vás na jedinečnú prednášku o menštruačnom cykle, ktorá bude pod taktovkou nielen ženy, ale aj muža.

Budete mať možnosť pozrieť sa na menštruačný cyklus a jeho vnútorné premeny cez ženské hormóny aj očami muža. Muža, ktorý má túto tému uchopenú vďaka mnohoročnej skúsenosti so svojimi klientkami v terapeutickej praxi. Tento mužský pohľad bude pretkaný aj ženským vnímaním našej premenlivosť očami ženy - certifikovanej lektorky, ktorá sa cyklickosti venuje z pohľadu zosilnených schopností v jednotlivých fázach, či využívaniu našej premenlivosti k tomu, aby mohli ženy robiť veci skutočne s väčšou ľahkosťou a radosťou.

Hovorí sa, že keď dvaja robia to isté, nemusí to byť vždy to isté-:).
Ja k tomu dodávam, že sa môžu krásne dopĺňať a vytvárať nový obraz zložený z rôznych pohľadov spájajúcich tieto dva - naoko tak odlišné svety - mužský a ženský. A vo vzájomnom poznaní, vzájomnom pochopení a porozumení dokážu spolu vytvárať harmonický a vyladený mužsko-ženský čarovný svet.

Mojim vzácnym hosťom, ktorého som si pozvala na jedno z cyklických stretnutí, bude PATRIK BALINT. Patrik je regresný terapeut, kouč ktorý sa okrem iného zaoberá aj prenatálnou terapiou a prenatálnou psychológiou. Tieto oblasti veľmi úzko súvisia s pôrodmi, aj so ženami ako takými, a tak sa Patrik už nejakú dobu vrámci svojej terapeutickej praxe venuje aj menštruačnému cyklu. Z pohľadu muža a jeho vnímania. Patrik sa však zaoberá aj rôznymi problémami okolo počatia, antikoncepcie, či samotného prenatálneho obdobia.
Viac info o Patrikovi nájdete na : www.regresnaterapia.sk, či www.balint.online

Niečo o mne: Som certifikovanou lektorkou Cyklickej ženy a s nadšením, cez svoje skúsenosti a prežité udalosti ukazujem iným ženám ako sa dá s ľahkosťou a radosťou žiť v súlade s cyklom. Pohybujem sa v korporátnom svete a zistila som, že aj v takomto prostredí sa dá fungovať cyklicky a využívať v plnej miere cyklický timemanagement, vďaka ktorému dokážeme fungovať veľmi efektívne a zároveň byť v pohode aj vo fázach, kedy nám to štandardne až tak nejde. Ako nadšená vyznávačka takéhoto žitia by som sa chcela o moje tipy a poznatky deliť aj s ostatnými ženami, aby spokojných a rozžiarených žien bolo stále viac

Viac info na FB stránke Daniela Krušinská Trudičová - Cesta vedomej ženy alebo na www.cestavedomejzeny.sk

Miesto konania: Hagia Sofia - oáza pre telo i dušu, Klincová 20, Bratislava 

Čas konania : 18,00 - 21,00
Cena: 26 €

Nakoľko počet miest na tejto prednáške je obmedzený, prihlasovanie mailom na info@cestavedomejzeny.sk 

__________________________________________________________________________

Súvisiace :
Daniela Krušinská Trudičová - Cesta vedomej ženy
Osobný blog · Bratislava, Slovakia
Na tejto stránke nájdete časť môjho sveta - pozvánky na semináre o ženskej cyklickosti a tiež pozvánky

ĎALŠÍ TERMÍN:

Pre veľký záujem prednášku v novom šate zopakujeme v STREDU 16.10.2019.

Milé ženy. Na tento termín máte možnosť pozvať i svojich mužov. Je to pozvanie a možnosť spraviť jeden z ďalších podstatných krokov k sebe navzájom. Pochopiť sa navzájom, vyzdvihnúť naše jedinečné a ničím nenahraditeľné úlohy na miesta ktoré im s úctou patria, z hľbky srdca porozumieť akí sme pre seba navzájom dôležití a čo všetko pre seba môžeme spraviť. Prehĺbiť svoje porozumenie, lásku a blízkosť medzi nami. A svojimi dobrými, silnými a zdravými vzťahmi sa posunúť o úroveň vyššie v našej ľudskej skúsenosti.
Učíme sa a rastieme, každý sám(a) za seba a predsa spolu. Kiež sa tak stane.

Seminár bude kapacitne limitovaný.
Pokiaľ chcete prísť, odporúčam zapísať si do kalendáru a zarezervovať si svoje miesta pokojne už aj dnes 🙂

Tešíme sa na vás.