Cyklus posvätnosť dotyku - 1.časť: hranice

24.08.2019

Staviame si dokonalé bariéry na ochranu z vonkajšieho prostredia, namiesto toho, aby sme si správne vykomunikovali vnútorné verbálne a neverbálne hranice. Práve tie nám dávajú možnosť nadýchnuť sa a slobodne kráčať svetom. Tieto hranice nám chýbajú vo vzťahu k partnerom deťom, alebo iným členom rodiny, vo vzťahu k spolupracovníkom, šéfom a v konečnom dôsledku aj k sebe. Je to preto, že sme tak boli učení našou sociálnou spoločnosťou po celý život. Poslúchať a riadiť sa určitými pravidlami, ktoré nám často ani nedávali zmysel a úplne sme dali do úzadia naše skutočné potreby, či túžby. Je čas z toho postupne vystúpiť.

Pozývam vás na nádherné stretnutie, kde počas jedného dňa budeme hravým spôsobom spoznať hĺbku jednoduchého dotyku, oživovať cítenie tela, rozpoznať a upevňovať svoje áno a nie. U žien sa začne vytrácať zmätok, frustrácia, či hnev, dokážu si jasne odpovedať na otázku: čo chcem? a lepšie si definovať vlastnú sebahodnotu. U mužov sa zvýši jasnosť v komunikácii so ženami, obnoví sa citlivosť ich tela, dotykov, zlepší sa intuícia... ožijú.

Na tomto stretnutí môžete skrze dotyk všetkých zmyslov:
- vylepšiť komunikáciu
- rozpoznať vlastné domnienky
- upevniť svoje vnútorné nastavenia, spoznať čo sa mi páči, čo vlastne chcem
- nájsť svoj vnútorný hlas, intuíciu
- rozcitlivieť telo
- a možno aj zachrániť manželstvo

Komu môže stretnutie priniesť nové poznanie? aj tebe:
- ak ti niekto neustále prekračuje tvoje hranice
- ak sa oddávaš službe iným a na seba zabúdaš
- ak si žena, muž a dotykom sa z akýchkoľvek dôvodov vyhýbaš
- ak si partner či partnerka a vo vašom vzťahu sa vytráca dotyk, či komunikácia
- ak necítiš dotyky na svojom tele alebo ich vnímaš ako nepríjemné
- ak sa rada či rád hráš hry a téma ťa zaujala
Poď do toho :)

Čo potrebuješ?
- pohodlné oblečenie
- uzatvárateľnú fľašu na vodu
- šatku na oči

Kedy a kde?
24.08.2019, od 09:00 do 19:00 ,
Hagia Sofia - oáza pre telo i dušu, Klincová 743/20, Bratislava

Ak by ste mali pocit, že chcete viac, je možnosť pre tých, ktorí budú mať záujem, pokračovať na druhý deň a prehĺbiť skúsenosti, kde sa môžete naučiť rituál úcty ... záleží na skupine.

Viac informácii: https://abatis.sk/posvatnost-dotyku/

Môj príbeh: https://abatis.sk/o-mne/

Cena: 75 eur
 v cene je čaj, drobné občerstvenie, ak by bol záujem aj obed.

Prihlasovať sa môžete na e-maily massagesabatis@gmail.com alebo telefonicky na +421903933992.

Teším sa na vás
S úctou
Jana Abatis