Koncert a Hlasový workshop Shai Dayan - Voice Being vol.3

22.03.2019

Milí všetci, ktorých si nájde táto udalosť a ktorých láka práca s hlasom aj všetci, ktorí ste už túto prácu zažili a chcete znova!
Veľmi sa tešíme, že Vám znova môžeme ponúknuť príležitosť zažiť prácu so Shai Dayanom z Izraela práca s hlasom, ktorú Shai ponúka - Voice Being umožňuje nádherné a hlboké spojenie so samým sebou, so svojim hlasom a svojou podstatou. Odkrýva a poskytuje možnosti ako sa cez prepojenie so sebou možno prepojiť s inými, niekedy veľmi dávnymi príbehmi. Šamanský bubon, meditácia, rytmus, tanec.. to všetko s nádychom a výdychom. Tu a teraz. 

Ak hľadáte svoju silu a energiu, ak túžite vrátiť sa k jednote so sebou ak cítite volanie svojho možno zatiaľ len tichučkého hlasu, ktorý jemne ševelí, nechajte sa viesť.
 Voice Being je spôsob ako sa k sebe dostať. Žiť a byť svojim hlasom.

Workshop je pre všetkých, ktorí cítia volanie a hľadajú. V sebe. Vo svojom vlastnom vnútri. Cez hlas, cez tanec, cez nádych a výdych.

Malú ukážku z workshopu si môžete pozrieť tu:
https://www.youtube.com/watch?v=KZdSiko4Md8

Pred workshopom všetkých (nie len účastníkov workshopu) pozývame na KONCERT, ktorý je nádherným zážitkom plným prepojení, vhĺbení, relaxácie aj interakcie kedy sa poslucháč stáva súčasťou všetkého čo vzniká. Shaiove koncerty sú ako meditácia cez hudbu. :)

Môžete sa započúvať:
https://www.youtube.com/watch?v=xMRNNEPqGWk


SHAI DAYAN (IL)
Shai je multi inštrumentálny improvizačný umelec. 5 rokov študoval filozofiu a meditáciu v Indii. Posledných 15 rokov objavuje a skúma prepojenie medzi hudbou a slobodou, ich použitia ako nástrojov na odkrývanie našej prirodzenosti. Počas workshopov, ktoré vedie v Izraeli a Európe používa hudbu, hlas a pohyb ako nástroj, ktorým vedie účastníkov na ceste k bdelosti a vedomia ich prirodzenosti. Participoval v rockových, jazzových, world music a v pouličných divadelných zoskupeniach po celom svete. Komponoval, hral a vystupoval v tanečných produkciách, v živých improvizačných predstaveniach v oblasti tanca, hudby a divadla po celkom svete. Shai vytvoril výskumný program "Voice Being", ktorého koncept učí v Izraeli a Európe.
Viac info tu: https://www.voicebeing.net/
_______________________
Praktické informácie:
Sprievodný koncert 22.03.2019 (19:00-21:00) vstupné 7 EUR, zúčastniť sa je možné aj bez účasti na workshope (účastníci workshopu zdarma)

Workshop prebieha 23.03.2019 (10-18:00) a 24.03.2019 (10-17:00)

Cena workshopu: 140 EUR, prvých 5 registrácii 120 EUR, úhradu plnej sumy workshopu je potrebné realizovať na základe pokynov v maily potvrdzujúcom registráciu.
(cena workshopu zahŕňa aj vstup na sprievodný koncert)

Registrácia: mailom na info@4artstherapy.com
Registrovať sa je možné do 28.2.2019.

Workshop je vedený v angličtine. V prípade, že potrebujete preklad, napíšte nám to pri registrácii a zabezpečíme Vám preklad :)
_____________________________________________________
ENG version
Dear All who would like to work with voice or will be attracted by this event!
We are very happy to offer another opportunity to experience workshop with Shai Dayan from Israel.
Work with voice - Voice being offerd by Shai allowing beautiful and deep connection with oneself, with inner voice and the nature of oneself. Revealing and offering possibilities how through the connection with oneself one can connect with others, sometimes with very old stories. A Shamanic drum, meditation, rhythm, dance.. all with deep inhale and exhale. Here and now. Through the breath, resonance and voice.
If you are searching for your source of strenght and energy, if you feel deep desire to reconnect with yourself, if you feel the calling of your maybe currently very silent voice which is shivering inside, just listen and let yourself to be led by that voice. Voice Being is a way how to come back to oneself. To live and to be The Voice. Your own inner voice.
Workshop is for everyone who feels calling and are searching inside of oneself. In inner places. Through the voice, through the dance, through the inhale and exhale.
Short extract from workshop you can watch here:
https://www.youtube.com/watch?v=KZdSiko4Md8
We would like to invite everyone to concert before workshop. Concert is a beautiful experience full of connections, deepenings, relaxation and interactions where audience is becomming active part of everything what is created. Shai´s concerts are like meditations in music :)
Just listen:
https://www.youtube.com/watch?v=xMRNNEPqGWk
___________
SHAI DAYAN (IL)
Shai is a multi instrumental improvisation artist. Studied philosophy and meditation in India for 5 years. In the last 15 years explores the connection between music and freedom, and their use as tools to unfold our true nature. Teaching improvisation and self inquiry workshops in Israel and Europe, using music, voice and movement as instruments for becoming aware of our true nature. Participated in rock, jazz, world music and street theater ensembles all around the world. Composed, played and performed in dance productions, improvisational live performances in dance, music and theater around the world. Shai created the research program 'Voice Being', in which he teaches in Israel and Europe.
_________
Practical information:
Concert - 22.03.2019, fee 7 EUR, no need to register to workshop
Workshop will take place 23.03.2019 (10-18:00) and 24.03.2019 (10-17:00)
Place: Bratislava (to be announced)
Price: 140 EUR, first 5 registrations 120 EUR. Price for workshop should be fully paid according to instrucion mail you receive after registration.
Registration: mail to info@4artstherapy.com
Deadline for registration: 28.02.2019Zobraziť menej