Koncert -SHAI DAYAN

22.11.2019

Srdečne Vás pozývame na koncert, ktorý je nádherným zážitkom plným prepojení, vhĺbení, relaxácie aj interakcie kedy sa poslucháč stáva súčasťou všetkého čo vzniká.
Shaiove koncerty sú ako meditácia cez hudbu. :)

Môžete sa započúvať:
https://www.youtube.com/watch?v=xMRNNEPqGWk

SHAI DAYAN (IL)
Shai je multi inštrumentálny improvizačný umelec. 5 rokov študoval filozofiu a meditáciu v Indii. Posledných 15 rokov objavuje a skúma prepojenie medzi hudbou a slobodou, ich použitia ako nástrojov na odkrývanie našej prirodzenosti. Počas workshopov, ktoré vedie v Izraeli a Európe používa hudbu, hlas a pohyb ako nástroj, ktorým vedie účastníkov na ceste k bdelosti a vedomia ich prirodzenosti. Participoval v rockových, jazzových, world music a v pouličných divadelných zoskupeniach po celom svete. Komponoval, hral a vystupoval v tanečných produkciách, v živých improvizačných predstaveniach v oblasti tanca, hudby a divadla po celkom svete. Shai vytvoril výskumný program "Voice Being", ktorého koncept učí v Izraeli a Európe. Viac info tu: https://www.voicebeing.net/
_______________________
Praktické informácie:
 koncert 22.11.2019 (19:30-21:00) vstupné 10 EUR

INFO: na tento koncert nasledne nadväzuje vikendový workshop 
zúčastniť sa koncertu je samozrejme možné aj bez účasti na workshope (účastníci workshopu zdarma) Workshop potom prebieha 23.11.2019 (10-18:00) a 24.11.2019 (10-17:00)

Miesto konania: HAGIA SOFIA - oáza pre telo i dušu, Klincova 20, BA- Ružinov. Vchod zo dvora. Slnečná sála, 2. poschodie, zvonček Hagia Sofia

PARKOVANIE: Parkovanie voľné. Vo dvore. Vjazd/ Výjazd LEN (!) z ľavej strany budovy Klincová 22, pozdľž budovy do dvora.
(Ďalšie parkovanie možnosti: https://mileticova.sk/ulica/parkovanie/)


Registrácia: mailom na info@4artstherapy.com
Registrovať sa je možné do 8.11.2019.

Workshop je vedený v angličtine. V prípade, že potrebujete preklad, napíšte nám to pri registrácii a zabezpečíme Vám preklad :)
_____________________________________________________
ENG version
Dear All who would like to work with voice or will be attracted by this event!
We are very happy to offer another opportunity to experience workshop with Shai Dayan from Israel.
Work with voice - Voice being offered by Shai allowing beautiful and deep connection with oneself, with inner voice and the nature of oneself. Revealing and offering possibilities how through the connection with oneself one can connect with others, sometimes with very old stories. A Shamanic drum, meditation, rhythm, dance.. all with deep inhale and exhale. Here and now. Through the breath, resonance and voice.
If you are searching for your source of strenght and energy, if you feel deep desire to reconnect with yourself, if you feel the calling of your maybe currently very silent voice which is shivering inside, just listen and let yourself to be led by that voice. Voice Being is a way how to come back to oneself. To live and to be The Voice. Your own inner voice.
Workshop is for everyone who feels calling and are searching inside of oneself. In inner places. Through the voice, through the dance, through the inhale and exhale.
Short extract from workshop you can watch here:
https://www.youtube.com/watch?v=KZdSiko4Md8
We would like to invite everyone to concert before workshop. Concert is a beautiful experience full of connections, deepenings, relaxation and interactions where audience is becomming active part of everything what is created. Shai´s concerts are like meditations in music :)
Just listen:
https://www.youtube.com/watch?v=xMRNNEPqGWk
___________
SHAI DAYAN (IL)
Shai is a multi instrumental improvisation artist. Studied philosophy and meditation in India for 5 years. In the last 15 years explores the connection between music and freedom, and their use as tools to unfold our true nature. Teaching improvisation and self inquiry workshops in Israel and Europe, using music, voice and movement as instruments for becoming aware of our true nature. Participated in rock, jazz, world music and street theater ensembles all around the world. Composed, played and performed in dance productions, improvisational live performances in dance, music and theater around the world. Shai created the research program 'Voice Being', in which he teaches in Israel and Europe.
_________
Practical information:
Concert - 22.11.2019 (19:30-21:00), fee 10 EUR, no need to register to workshop
Workshop will take place 23.11.2019 (10-18:00) and 24.11.2019 (10-17:00)
Place: HAGIA SOFIA - oáza pre telo i dušu, Klincova 20, BA- Ružinov. Entrance from backyard
Price: 140 EUR, first 5 registrations 120 EUR. Price for workshop should be fully paid according to instruction mail you receive after registration.
Registration: mail to info@4artstherapy.com
Deadline for registration: 08.11.2019