Kvantová transformácia zranení a tieňov vnútorné dieťa, Bratislava

15.06.2019

Milí ľudia. Toľkí z vás prichádzate ku mne s tým, že ste doráňaní z minulosti ...
že zmýšľate o sebe zle, negatívne ...
posudzujete seba
na základe toho,
že vás ktosi v minulosti "opuncoval" a zasial do vás negatívne prežívanie seba ...
Je načase pre každého, KTO NAOZAJ CHCE
posunúť sa, prestať držať "kosť utrpenia"
naučiť sa odpovedať Životu a ľuďom Z MIESTA PLNEJ VEDOMEJ DOSPELEJ SILY
.

Napríklad aj preto, aby sme žili nielen vedome a tvorili to, čo chceme, ale aj preto, aby sme neodovzdávali ďalej štafetu utrpenia svojim deťom ... (táto téma vznikla práve po jednom zo seminárov "Dieťa: moje zrkadlo", kde bola neskutočne vysoká koncentrácia doráňaných rodičov, ktorí nevedome odovzdávali ťarchu ďalej, svojim mláďatám)
.
Takže na tomto seminári vám ukážem relativitu tieňov ... negatívnych vlastností ... PREŽIJETE SI, aká je vaša skutočná hodnota ... Kto ste NAOZAJ!
.
Pochopíte, čo za divadelné predstavenie ste si vybrali a prečo v tomto 3D svete ... a že scenár i réžiu máte v rukách! :-)
.
Tiež porozumiete, kedy sa vám ozýva vaše Vnútorné Dieťa a ako s ním zaobchádzať ... ako ho vypočuť ... a opatriť ...
A keďže budeme v otvorenom kvantovom poli dva dni a prídu iba tí, ktorí naozaj chcú, posun vo vedomí bude masívny a trvalý.
Pretože o to ide najviac O STAV VEDOMIA.
.
Pripravte sa na cestu ♥ Život je radosť s výzvami na vývoj :-)
.
Vnútorné Dieťa: transformácia zranení a tieňov
Ten, kto trpí v dospelom živote, nie je naša dospelá časť. Tá je vedomá svojej sily. Tá tvorí.
Trpí Vnútorné Dieťa v nás - tá zranená a zraniteľná časť, ktorá odpovedá na podobné situácie v dospelom veku stále rovnakými spôsobmi.
A nevie sa z nich vymotať. Nevie inak konať ... prestať cítiť zranenie ...
Človeku, ktorý nepozná svoje Vnútorné dieťa a nekomunikuje s ním, tomu sa opakujú situácie v rôznych oblastiach života, ktoré ho zraňujú.
.
ZRANENIA
Aké sú to situácie?
- nopakovaný nesprávny (zraňujúci) výber partnera
- život strpčujúce situácie na pracovisku (neohodnotenie, ponižovanie, výsmech, posudzovanie)
- kritizovanie a posudzovanie v rodine
- situácie, v ktorých nám stále niekto ubližuje
- tvrdosť voči sebe, tvrdosť voči iným (napríklad k deťom, schovaná v požiadavke na výkon)
ČO potrebujeme pochopiť?
- tieto situácie vyplývajú z našich minulých zranení
- už dávno NIE SÚ!!! Odpovedáme na SÚČASNOSŤ z MINULOSTI!
- opakuje sa emočný kód utrpenia
ČO budeme transformovať?
- vzorce seba hodnoty
- vzorce emočných zranení
- vzorce emočných kódov utrpenia na tendenciu byť šťastný :-)
.
T I E N E
alebo domnelé negatívne vlastnosti
- do utrpenia sa dostávame i vtedy, keď o sebe zmýšľame zle
- posudzujeme samých seba, to, čo cítime a konáme, ako nevhodné a zlé
ČO potrebujeme pochopiť?
- ukážeme si relativitu "tieňov - negatívnych vlastností" - kedy slúžia, kedy neslúžia
- uvedomíme si, že fakt, že nás niekto hodnotil a kritizoval a považoval za "zlých, nehodných ...", nevypovedá o tom, kto sme naozaj! Len sme prijali kohosi posudzovanie o nás za svoje!

ČO budeme transformovať?
- vzťah k sebe

Na aké nové miesto v živote sa postavíme?
- do vedomej dospelej úlohy, kde preberáme zodpovednosť za to, ako sa máme a čo si v živote tvoríme
- ukážeme si zmysel života a jeho "divadelných predstavení"

Príďte prosím iba v prípade, že naozaj chcete prestať trpieť.
Sú totiž ľudia, ktorí milujú svoju "kosť utrpenia"Lektorka: Ľubica Macková, www.lubicamackova.eu

Cena seminára: 150 Eur

Maximálna kapacita: 10 účastníkov

SPOSOB PRIHLÁSENIA:
Na seminár je potrebné VOPRED sa prihlásiť na mail
lubimackova@gmail.com.
Miesta sú rezervované úhradou zálohy.

Srdečne :-)
 Lubica