Naučte sa vypnúť- Simply meditation

20.10.2019

Ako nariadiť samému sebe pokoj aj keď už nie je čas dovoleniek?
Ako predchádzať stresu alebo ho zvládať ľahšie?
Načo sa trápiť nad tým, čo nevieme ovplyniť? Načo si robiť starosti z niečoho, čo sa ešte nestalo?

A predsa to mnohí z nás robíme.Meditácia je z veľkej časti tréning mysle.
Ak máte nekontrolovanú myseľ, áno, meditácia je vhodná práve pre vás.

Pravidelnou meditáciou sa dostávame do súladu s našimi skutočnými potrebami. Taktiež do prijatia situácií, ktoré nevieme zmeniť.
Jednoducho spokojnejší, pokojnejší život s vďačnosťou a prijatím.

Meditácia je mentálne cvičenie, pomocou ktorého sa človek učí kontrolovať svoje vlastné myšlienky, rozumieť svojim pocitom a spoznávať samého seba.
Je vhodná pre každého.

Vedecké štúdie potvrdili, že človek dokáže už po krátkom čase meditovania lepšie znášať stres a jeho imunitný systém sa posilňuje. V rámci tejto štúcie reagovali respondenti už po šesťtýždňovom tréningu "meditácie súcitu" menej nervózne, keď boli úmyselne nechaný pod tlakom - boli požiadaný, aby pred publikom predniesli reč. Výsledky krvných testov taktiež potvrdili lepší stav ich imunitného systému.

Naučte sa súbor jednduchých techník - Simply meditation len za pár hodín s certifikovanou lektorkou Ing. Adrianou Tomečkovou.

Obsah kurzu:

Mantra/Joga mysle - zameria vašu myseľ a udrží vás v prítomnom okamihu.
Meditačné techniky - koncentrácia a sústredenie zharmonizujú vaše racionálne a emocionálne vlastnosti.
Dychové cvičenia - pozorovanie a ovládanie dychu nastolí fyzickú a energetickú rovnováhu.
Vizualizácia srdca - pomôže vám presunúť sa do srdca a mať prístup k jeho múdrosti.
Múdry - joga prstov posilní a podporí vašu meditačnú prax a vyrovná vašu energiu.
Relaxačné techniky - vedomá relaxácia umožní tok vašej energie, takže sa budete cítiť lepšie.

Prehľad meditácie - viac informácií o jej histórii, filozofii a vede o meditácii.

Prihlásenie vopred na - tomeckova.adriana@gmail.com, 0908 699 259

Cena: 50 e

Seminár sa uskutoční v Hagia Sofia- oáza pre telo i dušu, Klincova 20, Bratislava- Ružinov v čase od 16.00-19.30, 20.10.2019