New Generation Manager

16.10.2019

Objavte krásy prejavovania systému v riešení svojich otázok."

Nároky na manažérov sa vyvíjajú a menia s dobou. Kedysi bola kľúčová inteligencia a analytické myslenie. Postupne sa pridávala emočná inteligencia a trendom súčasnosti sa stáva systemická inteligencia. Máme ju prirodzene danú, pretože všetci sme súčasťou rôznych systémov. Keď začneme systemicky myslieť, pochopíme mnohé väzby a súvislosti. Začneme vnímať vzťahy z inej úrovne a objavíme krásy systémov pri riešení každodenných otázok.

Výhodami systémového myslenia je:
- odhalenie skrytých spojení v systéme, ktoré bránia úplnému využitiu potenciálu systému (firme, organizácií, tíme, oddelení,...)
- odhalenie potenciálu svojich produktov a služieb
- odhalenie uceleného pohľadu na svoje vzťahy smerom ku klientom a novým trhom
- získanie nástrojov na preskúmanie vlastnej stratégie
- spoznanie kľúčových podmienok systému na výber vhodných zamestnancov a spolupracovníkov
- získanie nástrojov na výber nových zamestnancov, aby sa perfektne hodili do Vašej organizácie/tímu

Naučiť sa používať systémové myslenie vyžaduje čas a podporu, preto sme celý program postavili ako 6 mesačný kurz, na ktorom budeme postupne prechádzať kľúčové témy a ich uplatnenie na konkrétnych prípadoch účastníkov.

Program 6-mesačného kurzu:
1. Úvod ... 18.09.2019
Základné pravidlá systému
2. Elementy... 16.október 2019
Kto a čo patrí do systému?
3. Čas ... 13.november 2019
Začiatok - Vývoj/rast - Koniec
4. Úrovne ... 12.december 2019
Osoba, funkcia (organizácia), spoločnosť
5. Informácie ... 15.január 2020
Druhy a typy informácií v systéme
6. Transformácia ... 05.február 2020
Trvalá zmena v systéme

JE TO KURZ PRE VÁS?
Určite áno, ak ste zamestnanec, manažér, majiteľ firmy, konzultant alebo obchodný partner a je vašim cieľom kráčať s najnovšími trendami riadenia. Alebo sa stetávate s napätím, stresom, pocitom, že ste uviazli a neviete sa pohnúť ďalej vo vašej organizácií.

AKÉ SÚ CIELE KURZU?
Vytvoriť priestor pre osobnostný rast, poskytnúť podporu pri riešení aktuálnych úloh a zároveň sa dopracovať k zvýšeniu osobného a systemického vedomia
Dospieť k transformácii po spojení osobnej, firemnej a systemickej reality
Získať väčšiu slobodu a zodpovednosť v súlade s vlastnými cieľmi a hodnotami

Termíny:
18.09.2019 ... 13:30 - 17:00
16.10.2019 ... 13:30 - 17:00
13.11.2019 ... 13:30 - 17:00
11.12.2019 ... 13:30 - 17:00
15.01.2020 ... 13:30 - 17:00
05.02.2020 ... 13:30 - 17:00

Viac informácií:
https://www.drfirma.sk/sk/akcia/new-generation-manager-update/