1. OM Chanting

27.09.2018

Vzhľadom k tomu, že fyzické veci sú objekty túžby vo fyzickom svete, OM Chanting je dar z nebies pre ľudstvo, po ktorom túžia naše duše od nepamäti 💛🙏🏻

OM Chanting je staroveká skupinová liečivá technika, ktorá používa univerzálnu vibráciu ÓM na poskytnutie transformácie a liečivej podpory všetkým ľuďom a celému svetu. Svetu bola prinavrátená Mahavatarom Babajim a Paramahamsom Sri Swamim Vishwanandom v roku 2007 a je zahrnutá do systému Atma Kriya Jógy.

ÓM je prvotná vibrácia, z ktorej pochádzajú všetky ostatné vibrácie a zvuky a tiež celé stvorenie. Má veľmi silný harmonizujúci, vyrovnávajúci a liečivý potenciál. V OM Chanting technike sa používa špecifický spôsob, ktorý je zosilnený požehnaním Majstrov.

Na OM Chantingu sa stretávajú všetci, ktorí sa chcú venovať liečeniu seba samého, svojich blízkych, ľudstva a Matky Zeme prostredníctvom zvuku ÓM. Liečivá energia sa šíri do okruhu 2 kilometrov a vie byť zdieľaná aj na diaľku v prospech ľudí, miest a životných situácii. Na personálnej úrovni nám OM Chanting pomáha harmonizovať všetky úrovne - fyzickú, mentálnu, emocionálnu aj duchovnú. Emócie sa uvoľňujú a rastie vnútorný mier a láska ❤️

OM Chanting vedie k radostnejšiemu životu a zlepšuje naše zdravie a schopnosť meditácie. Podstatou OM Chantingu je zvuk ÓM, ktorý znie a vibruje 3 x 15 minút 😊

Svet potrebuje ľudí, ktorí sú ochotní prispieť k zmene. Prišiel čas uvedomiť tento potenciál vo vnútri a šíriť ho celým svetom.

Prostredníctvom prvotného zvuku stvorenia - ÓM - môžeš nájsť pokoj a radosť v živote. Nájdi harmóniu v sebe, prírode a celom svete 😊

OM Chanting sa používa po celom svete, na všetkých kontinentoch - bez ohľadu na vierovyznanie, kultúrne alebo sociálne pozadie ľudí. Počet kruhov dynamicky rastie.

Viac informácii na: sadhana.bhaktimarga.org/sk/om-chanting

Čo si so sebou ideálne priniesť?
- svoj podsedák prípadne (na sedenie na zemi)
- pohodlné oblečenie
- vodu na pitie a na energetizovanie vody v strede

Vstupné: Dobrovoľný príspevok, primárne na pokrytie prenájmu priestoru, prípadný zvyšok sa použije na tlač materiálov a vytváranie ďalších OM Chanting kruhov 😊

KEDY: 03.10.2018
ČAS: 18:30-20:00 /schádzať by sme sa začali od 18:45, aby sme začali spievať niečo po 19:0/

Všetci ste srdečne vítaní 😊❤️🙏🏻

Najbližší termín akcie pripravujeme. V prípade záujmu nám dajte vedieť, budeme Vás informovať.