OM Chanting

27.02.2019

Om Chanting- každú stredu o 19hod v Oáze Hagia Sofia.

AKO FUNGUJE OM Chanting:
,,Akékoľvek pnutie, utrpenie alebo choroba poukazuje na prítomnosť negatívnych (nízko-frekvenčných) vibrácií v osobe alebo prostredí. ÓM je najvyššia a najčistejšia vibrácia. Naladenie sa na vibráciu ÓM prináša uvoľnenie a transformáciu nízkych vibrácií, čomu sa hovorí liečenie. Použitím špecifického usporiadania účastníkov a požehnaním osvietených Majstrov prezentovaných autorizovanými OM Chanting organizátormi konajúcimi v súlade s pokynmi sa umocňuje efekt vibrácie ÓM a liečivý proces.

Spievanie ÓM počas OM Chantingu vytvorí energiu a formuje (svetelný) lúč v strede. Všetká negativita uvoľnená počas stretnutia je vytiahnutá skrze neho do kolektívneho vyššieho vedomia účastníkov (zobrazený ako červeno žltý polkruh) a transformovaná na vibráciu ÓM alebo Božské vedomie (svetelná guľa na vrchu). Táto ÓM vibrácia následne prúdi dole lúčom a je transferovaná najprv ľudom vo vnútornom kruhu, potom ľuďom vo vonkajšom kruhu a naspäť k tým, čo sedia vo vnútornom kruhu. A takto dookola. Aura zvuku ÓM sa rozlieha ďalej do prostredia v dosahu 2 km, zasahuje všetkých ľudí, žijúce bytosti a miesta v tomto okruhu. Keďže energia nepozná vzdialenosť, môžeme ju tiež smerovať k úžitku ľudí, ktorí nie sú prítomní a tiež miestam a životným situáciám.,,
Sarvadi Das

Organizačné info:
- KEDY: Každú stredu o 19hod v Oáze Hagia Sofia

- Om Chanting vedie Michal Kertesz

- INFO: Treba prísť s dostatočným časovým predstihom.

- VSTUPNÉ je dobrovoľné. Odporúčaná výška daru 2-3eur.

- Prihlásenie nie je potrebné.

ADRESA: Hagia Sofia-oáza pre telo i dušu
adresa: Klincova 20, BA- Ružinov

PARKOVANIE: Parkovanie voľné. Vo dvore. Vjazd z ľavej strany Klincová 22, pozdľž budovy do dvora.