OSOBNÉ KONZULTÁCIE s Mirkou-DUŠA ŽENY

14.09.2018

BRATISLAVA a okolie začínam u Vás robiť OSOBNÉ KONZULTÁCIE :) 😍❤️

V nádhernej spolupráci s čarovným centrom Hagia Sofia, vďaka anjelskej duši Mirušky Fuzyovej, sa spoločne budeme stretávať už aj v Bratislave.

Osobné konzultácie prebiehajú cca. každý druhý týždeň v mesiaci.

Voľných je 5 miest, jedna konzultácia trvá 1,5 hodiny, cena je 40 €.

V rámci osobných konzultácií spolu spoznávame a odhaľujeme váš osobný príbeh. Nachádzame odpovede pri pocitoch uviaznutia, smútku, neschopnosti sa rozhodnúť pre ďalší krok, v prípade riešenia vzťahových otázok, dilemy v oblasti kariéry či tvorenia...

Otázky, na ktoré nájdete počas našich konzultácií odpovede:
VZŤAHY - príčiny problémov vo vzťahoch, odporúčania na riešenie, dôvody konfliktov. Riešenie rodových otázok, liečenie rodových línií. Harmonizácia vzťahov s rodičmi, partnerom, deťmi. Partnerstvá dvojplameňov, duálnych duší a spriaznených duší - ozrejmenie podstaty a spojenia, posolstvo pre dušu v týchto vzťahoch.
TVORENIE/KARIÉRA - pochopenie poslania života na princípe "robím, čo milujem - milujem, čo robím". Objasnenie túžby vašej duše po oblasti, v ktorej sa chce realizovať. V prípade túžby zmeniť oblasť tvorenia - príprava na zmenu;
TRANSFORMÁCIA STRACHOV A BLOKOV - odhalenie príčiny stagnácie v akejkoľvek oblasti života. Pochopenie a rozpustenie tejto príčiny.
PRÁCA S VNÚTORNÝMI PROGRAMAMI - premena pocitov viny, krivdy, obete, zlyhania, menejcennosti. Pochopenie svojej vlastnej dokonalosti a krásy duše, premena problému na potenciál rastu.
SPOZNÁVANIE VNÚTORNEJ PODSTATY - precítenie darov, snov, želaní a túžieb, ktoré naša duša chce zažiť v tomto období života. Spoznanie toho, kto v skutočnosti som, aká žena/muž je v mojom vnútri, keď odstránim všetky nálepky vytvorené mojimi programami a spoločnosťou.

Ako prebieha konzultácia
Pri svojej práci využívam celú škálu nástrojov sebapoznania. Základom je hĺbková analýza a poradenstvo, numerológia, tarot a vedené meditácie.

Na základe dátumu narodenia pripravím pre vás kompletný numerologický rozbor - aké dary, výzvy, poslanie máte vo svojom živote, akým spôsobom máte tieto oblasti napĺňať. Čo je pre vás prirodzené, čo vám pomôže na vašej ceste k radosti a láske. Zároveň si povieme o osobnej ročnej vibrácii - čo v danom roku je pre vašu dušu prioritou, čo a prečo sa deje v jednotlivých úrovniach života.

Výklad tarotových kariet doplní numerologický rozbor a odpovedá na konkrétne otázky, ktoré aktuálne túžite a potrebujete riešiť.

V prípade záujmu o hlbšie sebapoznanie a pochopenie súvislostí vstúpime do vedenej meditácie, ktorá odhaľuje konkrétne príčiny zranenia, bolesti, smútku. Spoznávame dôvody, pre ktoré sa v našich životoch objavujú konkrétni ľudia, odpovede na otázky, prečo nevieme zo vzťahu vystúpiť, prečo nedokážeme ovládať svoje pocity.

Veľmi sa na Vás už teraz teším.

Nahlasovať sa môžete na moje telefónne číslo 0903 530 269 alebo prostredníctvom rezervačného formulára.

S láskou,
Mirka

Najbližší termín akcie pripravujeme. V prípade záujmu nám dajte vedieť, budeme Vás informovať.