Rodinné - Systemické konštelácie - ako neprenášť rodové vzory

14.10.2018

Cieľom konštelácii je riešenie životných, vzťahových a pracovných situácii. Mnohé opakujúce sa problémy v rodine, ale aj rôzne tažké situácie v živote človeka sa dejú práve preto, že rodinný systém bol niekde narušený tažkým osudom predka. Potomok sa potom z lásky sa snaží na tento ťažký osud poukázať a dostáva sa do rôznych situácií, kedy cíti, že niečo nie je v poriadku, ale nevie čo. Konštelácie sú proces, ktorý dokáže do tohto nahliadnuť a nastolí v systéme správny tok energie. Poukáže na to, čo narušuje rovnováhu vzťahov a následne umožní urobiť aktívne kroky k ich zharmonizovaniu. Ak sa vám nedarí vo vzťahoch, financiach alebo máte strachy, či sa vám v rodine sa objavujú rovnaké vzorce správania. Pravdepodobne ide o hlboké rodové vzory, ktoré sa prenášaju z rodičov na deti. Seminár ponáha odkrývať tieto neviditelné bloky a harmonizovať tieto vzory.

Viac na: https://www.konstelacieeva.sk/o-metode/

Počet miest je limitovaný, treba sa dopredu prihlasiť.

Cena: 35 Euro

Dátum: Nedeľa 14. október 2018 o 13:30 - 19:30

Registracia 13:20

Niektoré príklady ťažkých osudov:
vojnový zajatec, koncentračný tábor, ale i hrdina. Väzenie alebo vážne choroby, mentálne choroby, fyzické postihnutia. Strata majetku, nútený odchod z pôvodného bydliska, vyvlastnenie. Nehody, smrť pred 45 rokom života, potrat, samovraždy, pokusy o samovraždy, násilné činy, zabitie, vraždy. Závislosť na alkohole, drogách, práci. Nútené sobáše....

Najbližší termín akcie pripravujeme. V prípade záujmu nám dajte vedieť, budeme Vás informovať.