Šamanské konštelácie

14.12.2019

Konštelácie pracujú s otvorením a vyliečením vzorcov, skrytých vrstiev vedomia, ovplyvnených na hlbokej úrovni našou osobnou traumatickou skúsenosťou, alebo náročnou situáciou našich predkov.
Jedná sa o intenzívny zážitkový seminár, kde máme príležitosť v bezpečnom prostredí skupiny otvoriť témy a Zámery s ktorými chceme pracovať. Druhou možnosťou je pracovať v konštelácií bez konkrétneho Zámeru, otvoriť sa v Dôvere tomu čo príde pre nás ako najaktuálnejšie pre otvorenie, spoznanie a vyliečenie...
Každý z účastníkov má možnosť vlastnej konštelácie. Podporu mu vytvára skupina, ktorá spolu so zadávateľom témy spoznáva osobný príbeh cez vlastné cítenie a intuitívny pohyb v priestore.
Kontakt s hlbšími vrstvami vedomia podporuje monotónny zvuk šamanského bubna.Celý seminár je sprevádzaný skúseným sprievodcom

Súčasťou víkendového semináru sú Oshove meditácie zamerané na rozprúdenie a uvoľnenie potlačenej energie a znovuobnovenie spojenia so svojím esenciálnym Ja.

Termín: 14. - 15. 12.2019, Bratislava

Cena: 108€

Tento seminár je určený pre 7 - 9 účastníkov. Prihlásiť sa môžete na eva@vradosti.sk, 0950711193. Registrácia je platná po uhradení zálohy 54 EUR.

Seminárom sprevádza Eva Babiaková, ktorá sa dlhodobo venuje šamanským a konštelačným technikám. Jej práca je ovplyvnená seminármi a výcvikmi u Zory Frešovej, Zdeňky Tuškovej, Michaela Hasslingera, Alicie Hamm, Bhagata, Johna Hawkena a iných, ale hlavne osobnými skúsenosťami na ceste k vlastnej celistvosti.

Sprevádza terapiami a workshopmi zameranými na integráciu a spojenie - duše, ducha a tela, integráciu životných príbehov