Šamanské meditace - cesty k planetám

21.10.2019

Prihlasujte sa na:
https://goo.gl/forms/sSEGbfliqqhmcTSx2

Šamanská cesta ke Slunci a Luně

Zvu vás na zážitkové semináře šamanských cest k planetám. Pro cesty není potřeba zvláštního vybavení ani nadání. Absolvovat je může každý, kdo se chce naladit a kdo si přeje poznávat své nitro. Kromě poznání se mu dostane i většímu porozumění sobě samotnému, svým úkolům a smyslu svého konání.

Cesty k planetám jsou cesty vnitřní, putuje při nich právě naše duše. Ta část z nás, která nezná hranic. Jediné překážky jsou v tom, co si sami dovolíme nebo nedovolíme. Pohyby podvědomí nebo i nevědomí si příliš neuvědomujeme v každodenním světě a proto s těmito vrstvami neumíme moc pracovat. Nicméně jsou s námi a podprahově působí na naše konání. Jsou naší podstatou, je v nich naše síla a jsou tam ukryty odpovědi na naše problémy. Na seminářích k nim nastoupíme cestu, budeme se učit je vnímat a pracovat s nimi. Semináře jsou tam naplněny prožitky, které nadchnou a inspirují.
-----------
Slunce je středem, Slunce je centrem, řídí a kontroluje veškeré dění. Je ústředním bodem celé sluneční soustavy. Je hvězdou, která ze sebe zrodila ostatní planety, představuje tedy princip tvoření, princip vládnutí. Analogicky v našich životech hraje roli našeho já, našeho ega, může však představovat i autority, s kterými se na své cestě setkáváme, od rodinných přes vychovatele a učitele. Dokonce je ukazatelem toho, jakou autoritou jsme i my sami, jakou roli hrajeme ve svém životě.

Slunce reprezentuje naši cestu, řízenou a ovládanou našim vědomím. Udává směr a cíle, jeho kvality říkají, jakým způsobem dovedeme vymyslet, představit, prodiskutovat a prosadit naše názory, plány a jak dosahujeme svých cílů. Slunce nám dodává energii, ukazuje na to, kde a jakým způsobem ji získáváme a jak ji umíme projevit pro sebe i pro své okolí. Zda energicky kráčíme či se jen krčíme v koutě.
Slunce představuje naši vnitřní sílu, naši podstatu existence. Na semináři, věnovanému šamanské cestě ke Slunci, se naučíme způsob vizualizace Slunce a jeho léčivé síly.
Síla Slunce dodává odvahu a vytváří nové. "Cesta ke Slunci" je vhodná, když potřebujeme dodat energii a vyrovnanost, přináší osobní sílu, vitalitu, posiluje tělo i ducha a otevírá srdce. Pomocí ní se můžeme spojit se svým zdrojem tvůrčí síly a ukotvit ji, lépe uskutečňovat svá přání a zbavit se pochybností a nedůvěry. Na ni se vydáváme, když se potřebujeme soustředit na podstatu své individuality, posílit sebedůvěru a radost ze života.

Díky šamanské "cestě ke Slunci" můžeme zjistit, zda naši vnitřní sílu někdo neblokuje - partner, rodiče, děti, vzorce chování... anebo zda naopak neodčerpáváme sílu někomu jinému, a tyto nerovnováhy se pak snažit odstranit, soustředit se jen na čistou "podstatu sluneční energie". Zbavíme se tak pout a závislosti.Luna představuje naše emoce, city, naše vnitřní naladění, vnímání, ženský princip, matku, vztah k matce. Souvisí s proměnlivostí naší nálady, provází nás naším nitrem, hladí naši duši a otevírá svět imaginace a snění.
Lunární princip souvisí také s tím, jakou vnímavost a péči potřebujeme a dáváme. Znamená potřebu bezpečí a ochrany citů, vnímání a vědomí, proto souvisí i s domovem a mateřstvím. V obecné rovině představuje vztah k ženskému principu a k matce.

Na cestě k Luně se vydáme za citem, sněním a jemnými podněty duše. Budeme pracovat s ženskou stránkou a mateřstvím; jak na rovině přijímání, tak vysílání podnětů.
Dozvíme se, co je pro naši duši důležité, roli budou hrát city a intuice. Možná se poodhalí to, co je skryto v pozadí. Zjistíme, jak jsme s Lunou spojeni. Luna umí poléčit potíže souvisejícími s ženskými tématy a naučí nás snít. Uvidíme i její proměnlivost, protože život je jedna velká proměna, kdo se jí brání, nežije v souladu se sebou a svým plánem.

Cestu za Lunou a její léčivou silou podnikneme, pokud se budeme chtít rozloučit do hloubky citů s něčím, co již nemá svoji platnost nebo naopak pokud budeme chtít se znovu naučit prožívat. V tomto případě bývá lepší využít plnost úplňku. Naopak pro odstranění starých hluboko zasunutých vzorců chování, předsudků a stagnujících emocí, je lépe volit nov.
Cestu k Luně chystáme i tehdy, potřebujeme-li řešit vztah s matkou, s dětmi, trápí-li nás nějaké nedořešené problémy z dětství nebo vyskytl-li se nesoulad v rodině, chybí-li zázemí a ukotvení.
------------
Prispevok: 25e

Prihlasujte sa na:
https://goo.gl/forms/sSEGbfliqqhmcTSx2

Tešíme sa na Vás
S láskou
Ondřej Habr & Kvet Života & Hagia Sofia