Sebapoznanie cez čísla, vnímanie cez cykly - ako na to?

16.06.2019

Milí priatelia - muži, ženy, páry
pozývame vás na výnimočnú prednášku, kde sa skĺbia poznania nás samých cez dva rôzne prístupy, pohľady a zdroje poznania.
V prvej časti prednášky si povieme o tom ako náš dátum narodenia
ale aj našich rodičov ovplyvňuje naše životy a nesie v sebe informácie duše, záznamy z prenatálneho života a pôrodu.
V týchto záznamoch vidíme svoj charakter, nadania a úlohy ktoré sme si vybrali splniť, ale i možné blokády, ktoré nám bránia v našom napredovaní alebo žitiu v zdraví.
Deti sú naše zrkadlo a ich ochorenia a pocity nepohody vypovedajú skôr o nás rodičoch. Deti k nám prichádzajú často ako stimulácia k našej vlastnej zmene a transformácii. Preto často uzdravením vzťahu rodičov sa uzdraví aj dieťa.

Ak je potrebné a človek chce aktívne urobiť zmenu svojich postojov a nastavení, ktoré mu bránia v jeho napredovaní, žití radosti, v zdraví, je možné na jeho uzdravovanie a odblokovanie používať bachovú kvetovú terapiu, homeopatiu, ktorá je veľmi jemná, láskavá, ale i veľmi hlboká. Pomocou týchto metód a postupov sa vieme dostať hlbšie k sebe, k sebapoznaniu, pochopeniu seba, ale i svojich vzťahov s okolím. Odpadávajú masky, nánosy, chybné vzorce spávania.Prichádza k vybalansovaniu a harmónii na psychickej , emočnej, aj fyzickej úrovni.

V druhe časti prednášky si povieme o poznaní a vnímaní ženskej cyklickosti. Žena je tvor čarovný a najmä premenlivý, ženské hormóny v tele (avšak nielen tie) vplývajú na to ako sa ženám mení počas mesiaca energia, aj zosilnené schopnosti. A dokonca tieto premeny majú svoju vnútornú logiku.
Keď muž túto ženskú cyklickosť pochopí, spravidla mu veľmi odľahne-:) Pretože zrazu žene - partnerke, manželke, matke, či dcére rozumie a dokonca ju vie v žití jej cyklickosti podporiť, aby si DOVOLILA byť cyklickou ženou a využívať svoje aktuálne naladenie a zosilnené schopnosti.
Keď svoju premenlivosť začnú naplno vnímať ženy samotné, pochopia zákonitosti ich vnútorného fungovania, dokážu žiť svoj život s väčšou radosťou a ľahkosťou. Pochopia, prečo niekedy majú silu a energiu "hory prenášať" a niekedy aj samotná cesta na nákup a späť ich vyčerpá, prečo niekedy dokážu byť brilantné rečníčky a skvele komunikovať v tíme a niekedy naopak cítia vnútorné pnutie a každá poznámka okolia môže byť dôvod na hádku.

Nuž príďte spolu s nami rozkľúčovať tieto dva rôzne prístupy, ktoré vám osvetlia mnohé do ďalšie života a poznania seba samých aj žien okolo seba.

Prednáškou vás budú sprevádzať:
Martina Dányiová - terapeutka s 15 ročnou praxou
v oblasti sebapoznania a medziľudských vzťahov. Klientom pomáha orientovať sa lepšie vo svojom živote. Ak sa im v živote nedarí, majú zdravotné, vzťahové alebo emocionálne problémy, neposúvajú sa tak, ako by chceli, je numerologicko kabalistická diagnostika veľkou pomôckou na pochopenie seba a situácii ktoré sa im dejú a na odkrytie blokád. Sama prešla touto diagnostikou a sebaliečením, neskôr vzdelávaním sa v tejto oblasti a následne liečením vo svojej rodine. Prepája v sebe poznanie numerológie, kabaly, aura somy, bachovej kvetovej terapie, homeopatie a svojich životných skúseností.Všetky učenia dávajú jeden ucelený obraz.

Daniela Krušinská Trudičová - certifikovaná lektorka Cyklickej ženy, ktorá s nadšenim, cez svoje skúsenosti a prežité udalosti, ukazuje iným ženám ako sa dá s ľahkosťou a radosťou žiť v súlade s cyklom. Zároveň tiež robí prednášky aj pre mužov, na ktorých im pomáha pochopiť ženskú cyklickosť, pretože - ako sama zistila - aj mužom ženská premenlivosť veľmi zaujíma a chcú jej rozumieť.
Pracuje aj naďalej v korporátnom svete, kde využíva v plnej miere cyklický timemanagement, vďaka ktorému dokážu ženy fungovať veľmi efektívne, no zároveň byť v pohode aj vo fázach, kedy im to štandardne až tak nejde. Ako nadšená vyznávačka takéhoto žitia sa chce o svoje tipy a poznatky deliť aj s ostatnými ženami a mužmi, aby bolo spokojných a rozžiarených žien stále viac.

Miesto konania prednášky - Hagia Sofia - oáza pre telo i dušu, Klincova 20, Bratislava

Cena: 22 €/ osoba

Prihlasovanie mailom na : info@cestavedomejzeny.sk alebo cez správu