Škola kňažky Bohyne LADA 2018/2020

05.10.2018

Naša škola je o videní, cítení, nehe, podpore a láske.

Je cestou na znovuobjavenia LADY v sebe, spoznania svojej ženskej sily, láskavosti, hlbokej múdrosti a radosti z prežívania prítomnosti.

Je procesom prijatia svojej jedinečnosti/autenticity/špecifickej žiary a hĺbky, svojej LADY.
LADA je prastará Bohyňa Slovanov. Je Bohyňou lásky, krásy, tvorivosti a posvätnej sexuality. Naši prarodičia ju uctievali a nazývali ju Matkou Svetla pre jej tvorivú/zdrojovú energiu. Predstavuje zdravú a pravú ženskú esenciu. Ženy, ktoré si rozpomenuli na LADU v sebe prirodzene žijú v súLADE so sebou, so svojimi mužmi, deťmi, blízkymi, prírodou, našou nádhernou krajinou.

V škole posilňujeme naše základné hodnoty:
- láska, rešpekt a úcta k sebe aj ostatným,
- viera v svoje vlastné vedomosti a schopnosti,
- načúvanie múdrosti vlastného tela,
- spoznanie a prijatie svojej mužskej aj ženskej stránky,
- kultivácia svojej zdrojovej=sexuálnej=kreatívnej energie,
- sústredenie na prítomný okamih, vnímanie času ako svojho učiteľa,
- zodpovednosť voči sebe aj ostatným,
- prežívanie radosti, vnímanie krásy a vytváranie harmonických vzťahov.

Ak cítiš, že je čas vrátiť sa k sebe a žiť spokojnejší/presvetlenejší život, bez potreby (o všetko/so všetkými/sama so sebou) bojovať, čítaj viac na stránke: www.knazkylady.sk

Dátum: 5. 10. o 18:00 - 7. 10. o 15:00

Najbližší termín akcie pripravujeme. V prípade záujmu nám dajte vedieť, budeme Vás informovať.