Splnový OM Chanting

22.12.2018

Priatelia, srdečne vás pozývam na Splnový OM Chanting v krásnom centre HAGIA SOFIA - oáza pre telo i dušu, ktorý bude venovaný krásnemu svetovému zámeru Otvorte sa jednote s Bohom ❤️🙏🏻🕉🌸

Začali by sme ÓMovať presne o 20:00, na celom svete sa začína ÓMovať o 20:00, vibrácia tak prebehne krásne celou Zemou, preto poprosím, že by ste prišli do 19:45 do Hagia Sofia 😊
Vzhľadom k tomu, že fyzické veci sú objekty túžby vo fyzickom svete, OM Chanting je dar z nebies pre ľudstvo, po ktorom túžia naše duše od nepamäti 💛🙏🏻

OM Chanting je staroveká skupinová liečivá technika, ktorá používa univerzálnu vibráciu ÓM na poskytnutie transformácie a liečivej podpory všetkým ľuďom a celému svetu. Svetu bola prinavrátená Mahavatarom Babajim a Paramahamsom Sri Swamim Vishwanandom a je zahrnutá do systému Atma Kriya Jógy.

ÓM je prvotná vibrácia, z ktorej pochádzajú všetky ostatné vibrácie a zvuky a tiež celé stvorenie. Má veľmi silný harmonizujúci, vyrovnávajúci a liečivý potenciál. V OM Chanting technike sa používa špecifický spôsob, ktorý je zosilnený požehnaním Majstrov.

Na OM Chantingu sa stretávajú všetci, ktorí sa chcú venovať liečeniu seba samého, svojich blízkych, ľudstva a Matky Zeme prostredníctvom zvuku ÓM. Liečivá energia sa šíri do okruhu 2 kilometrov a vie byť zdieľaná aj na diaľku v prospech ľudí, miest a životných situácii. Na personálnej úrovni nám OM Chanting pomáha harmonizovať všetky úrovne - fyzickú, mentálnu, emocionálnu aj duchovnú. Emócie sa uvoľňujú a rastie vnútorný mier a láska ❤️

OM Chanting vedie k radostnejšiemu životu a zlepšuje naše zdravie a schopnosť meditácie. Podstatou OM Chantingu je zvuk ÓM, ktorý sa v prípade Splnového OM Chantingu spieva 3 x 20 minút 😊

Svet potrebuje ľudí, ktorí sú ochotní prispieť k zmene. Prišiel čas uvedomiť tento potenciál vo vnútri a šíriť ho celým svetom.

Prostredníctvom prvotného zvuku stvorenia - ÓM - môžeš nájsť pokoj a radosť v živote. Nájdi harmóniu v sebe, prírode a celom svete 😊

OM Chanting sa používa po celom svete, na všetkých kontinentoch - bez ohľadu na vierovyznanie, kultúrne alebo sociálne pozadie ľudí. Počet kruhov dynamicky rastie.

Viac informácii na: https://sadhana.bhaktimarga.org/sk/om-chanting

Čo si so sebou ideálne priniesť?
- svoj podsedák prípadne (v študiu sa nachádzajú podsedáky a jogamatky)
- pohodlné oblečenie na sedenie na zemi
- vodu na pitie a na energetizovanie vody v strede
Vstupné: Dobrovoľný príspevok, primárne na pokrytie nákladov na prenájom priestoru (25 €), zvyšok by sa použil na tlač materiálov a vytváranie ďalších OM Chanting kruhov 😊
Všetci ste srdečne vítaní 😊❤️🙏🏻
===
KEDY: 22.12.2018
ČAS: 19:30-21:30
===
O Petrovi Sarvadi Das
Som obyčajný človek z ľudu, ktorý má požehnanie od Paramahamsu Sri Swami Vishwanandu na organizovanie OM Chantingov, aby jednak všetko prebehlo v poriadku pod ochranou Majstrov za správnej energie a aby som takto mohol pomáhať ľuďom aj Matke Zemi 🙏🏻
Vždy som vnímal ÓM ako nejaké "číslo tridsať" 😊 Až som sa raz ocitol na svojom prvom OM Chantingu a následne prednáške o ÓM-e. Odvtedy som začal pociťovať vnútornú harmóniu, pokoj, mier, až lásku zo svojho srdca/božstva/duše. Prestal som sa niekam náhliť sa, mať jednoducho ten svoj prirodzený kľud 🕉 Zúčastnil som sa už desiatok OM Chantingov, vrátane krásnych splnových OM Chantingov vonku v prírode.
Pociťoval som vnútorne, že chcem ísť ďalej. Dozvedel som sa, že OM Chanting je súčaťou systému Atma Kriya Jógy, tak som išiel na kurz Atma Kriya Jógy. Tento kurz a cvičenie samotné mi prinieslo znásobenie už uvedeného a ešte silnejšie precítenie vnútornej lásky voči všetkému živému na našej planéte. Preto som sa stal zo dňa na deň vegánom a začal vnímať krásu, výnimočnosť v ľudoch a prírode vôkol nás ❤️
Plus kompletné pochopenie, že ako sami vyžarujeme, také si potom priťahujeme do života a dokážeme to zároveň pozitívne pretvárať 💛 OM Chanting mi umožnil nájsť svoj vnutornú harmóniu, pomyslený stred, keď je všetko v rovnováhe a do môjho života jednoducho prichádzajú veci, ktoré majú 🙏🏻Odvtedy už prešli viac ako dva roky 😊

Najbližší termín akcie: Sobota 22. december 2018 o 19:30