Splnový OM Chanting

19.02.2019

Priatelia, srdečne vás pozývam na Splnový OM Chanting v oáze Hagia Sofia, ktorý bude venovaný krásnemu svetovému zámeru Rovnováhe mužskej a ženskej energie vo všetkých živých bytostiach 🕉


Začali by sme ÓMovať presne o 20:00, na celom svete sa začína ÓMovať o 20:00, vibrácia tak prebehne krásne celou Zemou, preto poprosím, že by ste prišli do 19:45 do oázy Hagia Sofia.
Vzhľadom k tomu, že fyzické veci sú objekty túžby vo fyzickom svete, OM Chanting je dar z nebies pre ľudstvo, po ktorom túžia naše duše od nepamäti.


OM Chanting je staroveká skupinová liečivá technika, ktorá používa univerzálnu vibráciu ÓM na poskytnutie transformácie a liečivej podpory všetkým ľuďom a celému svetu. Svetu bola prinavrátená Mahavatarom Babajim a Paramahamsom Sri Swamim Vishwanandom a je zahrnutá do systému Atma Kriya Jógy.
ÓM je prvotná vibrácia, z ktorej pochádzajú všetky ostatné vibrácie a zvuky a tiež celé stvorenie. Má veľmi silný harmonizujúci, vyrovnávajúci a liečivý potenciál. V OM Chanting technike sa používa špecifický spôsob, ktorý je zosilnený požehnaním Majstrov.
Na OM Chantingu sa stretávajú všetci, ktorí sa chcú venovať liečeniu seba samého, svojich blízkych, ľudstva a Matky Zeme prostredníctvom zvuku ÓM. Liečivá energia sa šíri do okruhu 2 kilometrov a vie byť zdieľaná aj na diaľku v prospech ľudí, miest a životných situácii. Na personálnej úrovni nám OM Chanting pomáha harmonizovať všetky úrovne - fyzickú, mentálnu, emocionálnu aj duchovnú. Emócie sa uvoľňujú a rastie vnútorný mier a láska ❤️
OM Chanting vedie k radostnejšiemu životu a zlepšuje naše zdravie a schopnosť meditácie. Podstatou OM Chantingu je zvuk ÓM, ktorý sa v prípade Splnového OM Chantingu spieva 3 x 20 minút 😊


Svet potrebuje ľudí, ktorí sú ochotní prispieť k zmene. Prišiel čas uvedomiť tento potenciál vo vnútri a šíriť ho celým svetom.


Prostredníctvom prvotného zvuku stvorenia - ÓM - môžeš nájsť pokoj a radosť v živote. Nájdi harmóniu v sebe, prírode a celom svete 😊
OM Chanting sa používa po celom svete, na všetkých kontinentoch - bez ohľadu na vierovyznanie, kultúrne alebo sociálne pozadie ľudí. Počet kruhov dynamicky rastie.


Viac informácii na: https://sadhana.bhaktimarga.org/sk/om-chanting


Čo si so sebou ideálne priniesť?
-
svoj podsedák prípadne (v centre sa nachádzajú podsedáky a jogamatky)
- pohodlné oblečenie na sedenie na zemi
- vodu na pitie a na energetizovanie vody v strede


Vstupné: Dobrovoľný príspevok, primárne na pokrytie nákladov na prenájom priestoru (30 €), zvyšok by sa použil na tlač materiálov a vytváranie ďalších OM Chanting kruhov.


Všetci ste srdečne vítaní 🙏🏻
===
KDE: HAGIA SOFIA - oáza pre telo i dušu, Klincova 20, BA- Ružinov
KEDY: 19.02.2019
ČAS: 19:30-21:30

===
Parkovanie: možnosť bezplatneho parkovania vo dvore. Vjazd na parkovisko z Ľavej strany budovy pozdĺž Klincovej 22


Tešíme sa na vás.