Splnový OM Chanting

15.08.2019

Priatelia, srdečne vás pozývame na Splnový OM Chanting v krásnej oáze Hagia Sofia, ktorý bude venovaný krásnemu svetovému zámeru sile a uzemneniu sa v životných výzvach,
Duchovná cesta prináša rovnaké množstvo výziev, zložitých problémov ako aj radostných momentov. Augustový OM Chanting je venovaný tomu, aby sme boli silní a uzemnení, keď čelíme výzvam života. Keď sa zúčastňujeme OM Chantingu, manifestuje sa Boh. A kde sa manifestuje Boh, tam negativita nemôže. Čistí nás to a dáva nám silu vytrvať. Pripojte sa k nám v tomto OM Chantingu a postavte tým svoje nohy pevne na zem, podporujte sa vzájomne, aby ste mali silu zvládať zložité problémy, výzvy života. Snažte sa najlepšie, ako len viete a to ostatné už nechajte spraviť Bohu.

Začali by sme ÓMovať presne o 20:00, na celom svete sa začína ÓMovať o 20:00, vibrácia tak prebehne krásne celou Zemou, preto poprosím, že by ste prišli do 19:45 do oázy Hagia Sofia 😊
Vzhľadom k tomu, že fyzické veci sú objekty túžby vo fyzickom svete, OM Chanting je dar z nebies pre ľudstvo, po ktorom túžia naše duše od nepamäti.

OM Chanting je staroveká skupinová liečivá technika, ktorá používa univerzálnu vibráciu ÓM na poskytnutie transformácie a liečivej podpory všetkým ľuďom a celému svetu. Svetu bola prinavrátená Mahavatarom Babajim a Paramahamsom Sri Swamim Vishwanandom a je zahrnutá do systému Atma Kriya Jógy.
ÓM je prvotná vibrácia, z ktorej pochádzajú všetky ostatné vibrácie a zvuky a tiež celé stvorenie. Má veľmi silný harmonizujúci, vyrovnávajúci a liečivý potenciál. V OM Chanting technike sa používa špecifický spôsob, ktorý je zosilnený požehnaním Majstrov.
Na OM Chantingu sa stretávajú všetci, ktorí sa chcú venovať liečeniu seba samého, svojich blízkych, ľudstva a Matky Zeme prostredníctvom zvuku ÓM. Liečivá energia sa šíri do okruhu 2 kilometrov a vie byť zdieľaná aj na diaľku v prospech ľudí, miest a životných situácii. Na personálnej úrovni nám OM Chanting pomáha harmonizovať všetky úrovne - fyzickú, mentálnu, emocionálnu aj duchovnú. Emócie sa uvoľňujú a rastie vnútorný mier a láska ❤️

OM Chanting vedie k radostnejšiemu životu a zlepšuje naše zdravie a schopnosť meditácie. Podstatou OM Chantingu je zvuk ÓM, ktorý sa v prípade Splnového OM Chantingu spieva 3 x 20 minút.

Svet potrebuje ľudí, ktorí sú ochotní prispieť k zmene. Prišiel čas uvedomiť tento potenciál vo vnútri a šíriť ho celým svetom.
Prostredníctvom prvotného zvuku stvorenia - ÓM - môžeš nájsť pokoj a radosť v živote. Nájdi harmóniu v sebe, prírode a celom svete.
OM Chanting sa používa po celom svete, na všetkých kontinentoch - bez ohľadu na vierovyznanie, kultúrne alebo sociálne pozadie ľudí. Počet kruhov dynamicky rastie.

Viac informácii na: https://sadhana.bhaktimarga.org/sk/om-chanting

Čo si so sebou ideálne priniesť?
- svoj podsedák prípadne (v centre sa nachádzajú podsedáky a jogamatky)
- pohodlné oblečenie na sedenie na zemi
- vodu na pitie a na energetizovanie vody v strede

Vstupné: Dobrovoľný príspevok, primárne na pokrytie nákladov na prenájom priestoru (30 €), zvyšok by sa použil na tlač materiálov a vytváranie ďalších OM Chanting kruhov.
Všetci ste srdečne vítaní 😊❤️🙏🏻
===
KDE: HAGIA SOFIA - oáza pre telo i dušu

KEDY: 15.08.2019
ČAS: 19:30-21:30