Tanečná ceremónia Cesta za svetlom s Katkou Levhart

11.11.2019

Tanečná ceremónia Cesta za svetlom je vnútorná individuálna cesta s jasným osobným zámerom v pohybe a s hudbou.
Zaviažete si oči šatkou, do ktorej si vložíte zámer, obrátite pozornosť do vnútra a vydávate sa na cestu za sebapoznaním, pravdou, svetlom, uvoľnením.
V ceremónii pracujete najmä cez spontánny tanec/pohyb tela. Nejde o tanečné kroky, ale o spontánne nasledovanie srdca v pohybe, s dôverou v múdrosť tela. Pohyb tela s hudbou majú veľký potenciál uvoľniť do prítomnosti. Očistiť a uvoľniť minulosť - bloky, potlačené emócie, liečiť zranenia, ktoré blokujú váš život.

Ak nie ste zvyknutí tancovať/ pohybovať sa v hudbe, nemusíte mať obavy. Tento spôsob práce pomáha uvoľniť aj blok, že "neviete" tancovať, pretože je to tak prirodzené ako chôdza.
Ceremónia je určená pre kohokoľvek bez ohľadu na pohlavie, vek, pohybové schopnosti, náboženské smerovanie a životný štýl. Je pre kohokoľvek, kto cíti potrebu žiť zdravšie a s láskou.
Ďalším podpornými prostriedkami je neprerušovaný prúd hudby, ohnivý dych a jasný osobný zámer, ktorý si dávate na začiatku do šatky. To, že pustíte vonkajší zrak, vám pomôže obrátiť viac pozornosť do vnútra, do fungovania mysle, vlnenia pocitov a emócií, vidieť veci z nadhľadu. Osobný zámer, ktorý si dávate do šatky, vám pomáha ujasniť si váš momentálny bod práce, čo je pre vás teraz v živote dôležité, či už vnútorne, alebo vo vzťahoch, v práci a čo potrebujete...Vždy je totiž pred nami bezprostredne jeden krok, preto je dobré jasne ho vidieť, aby sme vedeli urobiť ďalší krok na našej ceste. Nech môže transformácia prebiehať ruka v ruke so schopnosťou integrovať ju do bežného života.

Sprevádzať vás bude: Katarína Levhart Miesler - vedie sebaspoznávacie, očistné a liečivé semináre s tancom, hudbou a meditáciou a sprevádza ľudí v ústraní v tme v Zaježovej, kde žije so svojou rodinou. Zdieľa svoju cestu a skúsenosť od roku 2004. Kladie dôraz na vyvážený prístup vo vnútornej práci, ktorý účinne kombinuje meditáciu, sebapoznávanie, očistu, liečenie a rozvíjanie súcitu, ktoré majú viesť k prebudeniu a zdravému každodennému životu. Jej úloha počas ceremónie je vytvárať bezpečný priestor, podporu v procese a vedenie.

Poplatok: 30 eur - poplatok pokrýva náklady na priestor, organizáciu a sprevádzanie. Kto to tak bude cítiť, môže prispieť viac a podporiť aktivity sprievodkyne.

Viac informácií a prihlášky: info@centrumlong.sk alebo 00421 908 489 933. Pre záväzné prihlásenie je potrebné uhradiť poplatok vopred. Informácie o úhrade dostanete po prihlásení sa.

Info k priestoru:
Tanečná ceremónia bude prebiehať v Hagia Sofia-oáza pre telo i dušu
ADRESA: Klincova 20, BA- Ružinov. Vchod zo dvora.
PARKOVANIE: Parkovanie voľné. Vo dvore. Vjazd/ Výjazd LEN (!) z ľavej strany budovy Klincová 22, pozdľž budovy do dvora.
(Ďalšie parkovanie možnosti: https://mileticova.sk/ulica/parkovanie/)
SÁLA: Ametyst
zvonček: OÁZA II.
1.poschodie

Tešime sa na vás