Chakradance™ - začíname v októbri

24.09.2018
  • Dumáte stále, že chcete mať pravidelne čas, kedy sa budete stretávať sama/sám so sebou?
  • Chcete sa popritom zabaviť a stráviť príjemný čas s úžasnými ľuďmi a vyladenou hudbou?
  • Tak už nedumajte a urobte to.
  • Napríklad príďte na cyklus 8 stretnutí Chakradance™.
  • Budeme sa nalaďovať každý sám na seba, svoje potreby, prečisťovať myseľ, uvoľňovať bloky, tancovať, maľovať, meditovať.


Koncept Chakradance™ pracuje s uvoľňovaním tela, čistením mysle, spájaním sa so svojimi hĺbkami. Spontánny pohyb hneď ukáže, kde je človek stuhnutý, ktoré miesta odmieta, zvyčajne mu v tých momentoch neladí aj hudba, chodia čudné myšlienky. Je to transformačná cesta, počas ktorej na každom stretnutí zameriame svoju pozornosť na témy danej čakry, objavíme šablóny vedomia, ktoré nám bránia byť v bezpodmienečnej Láske. Veľkou podporou konceptu je unikátna sprievodná hudba, ktorá nesie špecifické frekvencie rezonujúce so zvolenou čakrou.

Kedy: 22. 10. 2018 - 19.12.2018

Cena: 25 eur/1 stretnutie, možno platiť zvlášť pri každom stretnutí, na ktoré prídete
alebo 175 eur vopred za cyklus 8 stretnutí (zdarma 1 stretnutie)

VYTVORÍME SPOLOČNE BEZPEČNÝ PRIESTOR, V KTOROM NECHÁME PREJAVIŤ SVOJU DUŠU SLOBODNE CEZ TANEC