Vzťahová Alchýmia

23.11.2019

Srdečne pozývam všetkých, ženy aj mužov, na tento dlho-zrejúci a tvorivý workshop Vzťahová Alchýmia. Žijeme v historicky jedinečnej dobe relatívneho mieru, bezpečia a hojnosti.
Najdôležitejším priestorom pre náš osobný rast, seba-reflexiu a rozkvet sa stali práve partnerské vzťahy. Pracujem roky ako sprievodca na životnej ceste a hádam ani jedno sprevádzanie sa nezaobíde bez toho, aby sme skúmali kvalitu vzťahov klienta a hľadali poznanie, prečo žije práve takú kvalitu vzťahov ako žije. Stvoriteľ, Zdroj, Vesmírna Inteligencia vytvára vždy dokonalé kulisy predstavenia, ktoré sa demonštruje ako náš život. Je fascinujúce rozpoznávať univerzálne zákonnitosti, ktoré su funkčné v každom vzťahu, v každej medzi-ľudskej interakcii.

Na tomto workshope vám ukážem:
Prečo je partnerský vzťah tá najrýchlejšie cesta k seba-poznaniu a ako je jeho kvalita podmienená kvalitou vzťahu k sebe. Ako nás partnerský vzťah zdokonaľuje v hladaní lásky k sebe.
Ako a prečo vzniká Zamilovanosť?
Ako fungujú Projekcie a ako je môžné ich rozpoznať a pracovať s nimi.
Aká je základná Dynamika vzťahov na inštinktívnej a pudovej úrovni, čo sa deje na emocionálnej úrovni, ako prepojiť nižšie a vyššie úrovne spojenia v partnerstve.
Prečo je každý partner, s ktorým tvoríme momentálne vzťah ten Pravý?
Ako ovplyvňuje kvalitu našich partnerských vzťahov to, čo sme videli a prevzali zo svojich pôvodných rodín. Sme ozaj dostupný pre zrelé partnerské vzťahy? Vieme sa odovzdať partnerskému vzťahu a zároveň si zachovať osobnú slobodu?
Čo je Intimita a ako ju prehlbovať.
Ako pracovať so zodpovednosťou v partnerských vzťahoch.
Ako budovať zrelé a vyživujúce "MY" ako priestor prijatia, dôvery, rešpektu a úcty, inšpirácie a spoločného tvorenia?
Dualita vs. Polarita
Rovnováha vo vzťahoch, Príjimanie a Dávanie ako základné energetické princípy alebo keď je žena ženou a muž mužom.
Čo to je Vzťahová Alchýmia a ako ju začleniť do každo-denného života. Zrelý, stabilný a vyživujúci vzťah sa buduje v realite každo-dennosti, nie je to niečo, čo nachádzame hotové a nemenné.
Láska ako stav Bytia.

Toto sú základné piliere nášho workshopu. Zároveň sa teším na osobný vklad každého jedného z vás zdieľaním svojho osobného vzťahového príbehu. Okrem seba-poznávacích cvičení, ktoré nás uvedú do témy a budú demonštrovať a prevádzať slová a informácie aj do emocionálnej a telesnej roviny zážitku, budeme používať tarot a vône. Je priestor aj na postavenie vlastného náhľadu, vlastnej konštelácie.

Volám sa Renáta Kreheľová a som žena, ako hovorí jedna moja priateľka, v luxusnom veku. Ponúkam vám energiu skúsenosti, dôveru a bezpečie, jasné a zrozumiteľné vedenie. Som certifikovaný konštelár, aroma-terapeut, Aura-Soma expert a absolvent 3-ročného štúdia tarotu. Všetko čo viem, som pripravená s vami zdieľať. Roky sa venujem sprevádzaniu na ceste životom. Ak by ste chceli vedieť viac, tak na facebook.com/shangrilacentrum alebo na webovej stránke (momentálne v tvorení) www.vnutorna-alchymia.sk.

Pokyny k platbe: cena za workshop celkom je 52,00e/osoba. Z toho 35,00e je záloha splatná vopred na IBAN SK 71 7500 0000 0040 1668 5348, ktorou si zaväzne objednavate miesto na workshope. VS 231119. Doplatok vo vyske 17,00 je splatný priamo na mieste. Viac informácii v prípade potreby cez renakrehelova@gmail.com.

Miesto konania: Komunitné centrum Hagia Sofia, Klincova 20, vchod z dvora,
Ametyst sála, zvonček OAZA II, 1. poschodie.

Teším sa na vás,
Renata