Ženské kruhy Bratislava- JA ŽENA

14.04.2019


Ženské kruhy Bratislava s Mirkou- Duša Ženy a Miriam- Oáza Hagia Sofia
Zrodil sa krásny projekt, vďaka ktorému sa môžeme spoločne stretnúť na celodennom seminári v Bratislave a zažiť spolu nádherný deň spojenia, zrkadlenia, intimity a vzájomnej podpory.

Sme veľmi rôzne.
Niektoré z nás možno až príliš precitlivelé a vo svojom vnútri slabé až bezmocné. Niektoré z nás až príliš silné, preberajúce na seba omnoho, omnoho viac ako nám prospieva.
Neexistuje tu žiaden univerzálny recept aplikovateľný rovnako pre každú jednu z nás. A predsa sme jedno. Napriek našej rozmanitosti je možné dosiahnuť sama v sebe i medzi sebou prekrásnu životnú rovnováhu.
Niektoré potrebujeme ukončiť svoju emočnú drámu, pozíciu obete a vstúpiť do svojej sily.
Iné potrebujeme dovoliť si byť zraniteľné a prebudiť svoju ochotu a schopnosť zjemnieť, pustiť opraty, cítiť...


A medzi sebou, napriek našej rozmanitosti, tvoriť život v súlade 
Tento seminár nás môže na tejto ceste podporiť. 

Budeme pracovať s jemnými prvkami psychofonetiky, ktoré v nás prebudia schopnosť vidieť samú seba, dovoliť si cítiť TO, čo cítim. Získať prvú až x-tú sebaskúsenosť, že sa dokážem o seba dobre postarať.
Budeme v sebe posilňovať svojou ochotu a schopnosť žiť v prítomnom okamihu, prebrať zodpovednosť za svoje potreby a napĺňať si ich v prvom rade z vlastných zdrojov.

Prostredníctvom krásnych techník sebapoznania a vzájomného zdieľania otvoríme svoje srdce, myseľ a telo a uchopíme svoju vnútornú ženu - jej jemné i extrémne prejavy, jej silu v zraniteľnosti, jej autentickú a skutočnú podobu. A budeme sa učiť dôverovať ŽENE - tej v nás i ženám v našej blízkosti. 

 
Budeme pracovať s telom a dušou cez Tradičnú Tantra jogu, ktorá nás podporí v zámere poznávať samú seba a svet okolo seba cez uvoľnenie a plynutie. 
Tradičná Tantra Jóga je o: 
- uvoľnení 
- spočinut
- vyživení tela i duše 
- zpriechodnení životodárnej energie
- spoznávaní/ kultivovaní svojho posvätného vnútorného priestoru
- plynutí cez jednotlivé jogové asány s pozvaním vniesť túto kvalitu i do svojho bežného života... 
Veľmi jemne, rešpektujúco a pritom dôrazne. 
S láskou a úctou k svojmu telu i duši.

KEDY - 14.4.2019 od 9.30 do 18.00


MIESTO: Hagia Sofia-oáza pre telo i dušu 
adresa: Klincova 20, BA- Ružinov

Cena - 60 € (keďže počet miest je obmedzený na 15, je potrebné vopred uhradiť nevratnú zálohu 30 €)


Obed: možnosť najesť sa v okolitých reštauráciách, alebo si prineste so sebou ;)


ČO SI SO SEBOU PRINIESŤ: - pohodlné viacvertvené oblečenie, teplú deku na spočinutie v záverečnej asáne, šatku na predĺženie rúk (tieto info ešte doplníme tesne pred seminárom)

PARKOVANIE: Parkovanie voľné. Vo dvore. Vjazd z ľavej strany Klincová 22, pozdĺž budovy do dvora.


PRIHLÁSENIE cez správu alebo na t. č. 0903 530 269 - Mirka
alebo fuzyovam@gmail.com 0903 703 678 (Mirka Fuzyová)


Veľmi sa na vás tešíme :)
Mirka a Mirka