Ženské kruhy Bratislava - Moje telo

29.06.2019

ŽENSKÉ KRUHY BRATISLAVA - JA ŽENA - MOJE TELO -


Milé žienky,
Pokračujeme v našom krásnom projektíku v Oáze Hagia Sofia v Bratislave. Spolu s Mirkou Fuzyovou pre vás pripravujeme v jej čarorvnom centre nádherný deň spojenia, zrkadlenia, intimity a vzájomnej podpory.
Tentokrát sa budeme venovať krásnej téme nášho tela, jeho prijatia, spojenia sa s ním, precítenia posvätnosti tohto chrámu našej duše. Budeme sa ho učiť počúvať, vnímať, vyživovať a budeme pracovať so svojimi zmyslami - ktoré sú darom tela pre život radostný a láskou naplnený.

Sme veľmi rôzne.
Niektoré z nás možno až príliš precitlivelé a vo svojom vnútri slabé až bezmocné. Niektoré z nás až príliš silné, preberajúce na seba omnoho, omnoho viac ako nám prospieva.
Neexistuje tu žiaden univerzálny recept aplikovateľný rovnako pre každú jednu z nás. A predsa sme jedno. Napriek našej rozmanitosti je možné dosiahnuť sama v sebe i medzi sebou prekrásnu životnú rovnováhu.
Niektoré potrebujeme ukončiť svoju emočnú drámu, pozíciu obete a vstúpiť do svojej sily.
Iné potrebujeme dovoliť si byť zraniteľné a prebudiť svoju ochotu a schopnosť zjemnieť, pustiť opraty, cítiť...
A medzi sebou, napriek našej rozmanitosti, tvoriť život v súlade
Tento seminár nás môže na tejto ceste podporiť.

Budeme pracovať s jemnými prvkami psychofonetiky, ktoré v nás prebudia schopnosť vidieť samú seba, dovoliť si cítiť TO, čo cítim. Získať prvú až x-tú sebaskúsenosť, že sa dokážem o seba dobre postarať.

Budeme v sebe posilňovať svojou ochotu a schopnosť žiť v prítomnom okamihu, prebrať zodpovednosť za svoje potreby a napĺňať si ich v prvom rade z vlastných zdrojov.
Prostredníctvom krásnych techník sebapoznania a vzájomného zdieľania otvoríme svoje srdce, myseľ a telo a uchopíme svoju vnútornú ženu - jej jemné i extrémne prejavy, jej silu v zraniteľnosti, jej autentickú a skutočnú podobu. A budeme sa učiť dôverovať ŽENE - tej v nás i ženám v našej blízkosti.

Budeme pracovať s telom a dušou cez Tradičnú Tantra jogu, ktorá nás podporí v zámere poznávať samú seba a svet okolo seba cez uvoľnenie a plynutie. Týmto krásnym procesom vás prevedie Mirka Fuzyová.

Tradičná Tantra Jóga je o:
- uvoľnení
- spočinutí
- vyživení tela i duše
- zpriechodnení životodárnej energie
- spoznávaní/ kultivovaní svojho posvätného vnútorného priestoru
- plynutí cez jednotlivé jogové asány s pozvaním vniesť túto kvalitu i do svojho bežného života...
Veľmi jemne, rešpektujúco a pritom dôrazne.
S láskou a úctou k svojmu telu i duši.

KEDY - 29. júna (sobota) od 9.30 do 18.00

MIESTO: Hagia Sofia-oáza pre telo i dušu

adresa: Klincova 20, BA- Ružinov

Cena - 60 € (keďže počet miest je obmedzený na 15, je potrebné vopred uhradiť nevratnú zálohu 30 €)

Obed: možnosť najesť sa v okolitých reštauráciách, alebo si prineste so sebou ;)

ČO SI SO SEBOU PRINIESŤ: - pohodlné viacvertvené oblečenie, teplú deku na spočinutie v záverečnej asáne, šatku na predĺženie rúk (tieto info ešte doplníme tesne pred seminárom)

PARKOVANIE: Parkovanie voľné. Vo dvore. Vjazd z ľavej strany Klincová 22, pozdĺž budovy do dvora.

PRIHLÁSENIE cez správu alebo na t. č. 0903 530 269 - Mirka
alebo fuzyovam@gmail.com 0903 703 678 (Mirka Fuzyová)

Veľmi sa na vás tešíme :)

Mirka- DUŠA ŽENY a Mirka- Oáza HAGIA SOFIA