Mirka Kapustová - Duša ženy

osobné konzultácie, horoskopy, tarot

V rámci osobných konzultácií spolu spoznávame a odhaľujeme váš osobný príbeh. Nachádzame odpovede pri pocitoch uviaznutia, smútku, neschopnosti sa rozhodnúť pre ďalší krok, v prípade riešenia vzťahových otázok, dilemy v oblasti kariéry či tvorenia...

Otázky, na ktoré nájdete počas našich konzultácií odpovede:

VZŤAHY - príčiny problémov vo vzťahoch, odporúčania na riešenie, dôvody konfliktov. Riešenie rodových otázok, liečenie rodových línií. Harmonizácia vzťahov s rodičmi, partnerom, deťmi. Partnerstvá dvojplameňov, duálnych duší a spriaznených duší - ozrejmenie podstaty a spojenia, posolstvo pre dušu v týchto vzťahoch.

TVORENIE/KARIÉRA - pochopenie poslania života na princípe "robím, čo milujem - milujem, čo robím". Objasnenie túžby vašej duše po oblasti, v ktorej sa chce realizovať. V prípade túžby zmeniť oblasť tvorenia - príprava na zmenu.

TRANSFORMÁCIA STRACHOV A BLOKOV - odhalenie príčiny stagnácie v akejkoľvek oblasti života. Pochopenie a rozpustenie tejto príčiny.

PRÁCA S VNÚTORNÝMI PROGRAMAMI - premena pocitov viny, krivdy, obete, zlyhania, menejcennosti. Pochopenie svojej vlastnej dokonalosti a krásy duše, premena problému na potenciál rastu.

SPOZNÁVANIE VNÚTORNEJ PODSTATY - precítenie darov, snov, želaní a túžieb, ktoré naša duša chce zažiť v tomto období života. Spoznanie toho, kto v skutočnosti som, aká žena/muž je v mojom vnútri, keď odstránim všetky nálepky vytvorené mojimi programami a spoločnosťou.

Ako prebieha konzultácia

Pri svojej práci využívam celú škálu nástrojov sebapoznania. Základom je hĺbková analýza a poradenstvo, numerológia, tarot a vedené meditácie.

Na základe dátumu narodenia pripravím pre vás kompletný numerologický rozbor - aké dary, výzvy, poslanie máte vo svojom živote, akým spôsobom máte tieto oblasti napĺňať. Čo je pre vás prirodzené, čo vám pomôže na vašej ceste k radosti a láske. Zároveň si povieme o osobnej ročnej vibrácii - čo v danom roku je pre vašu dušu prioritou, čo a prečo sa deje v jednotlivých úrovniach života.

Výklad tarotových kariet doplní numerologický rozbor a odpovedá na konkrétne otázky, ktoré aktuálne túžite a potrebujete riešiť.

V prípade záujmu o hlbšie sebapoznanie a pochopenie súvislostí vstúpime do vedenej meditácie, ktorá odhaľuje konkrétne príčiny zranenia, bolesti, smútku. Spoznávame dôvody, pre ktoré sa v našich životoch objavujú konkrétni ľudia, odpovede na otázky, prečo nevieme zo vzťahu vystúpiť, prečo nedokážeme ovládať svoje pocity.

TERMÍNY: každý mesiac dve stredy

Na každý termín je voľných 5 miest, jedna konzultácia trvá 1,5 hodiny

Cena je 40 €.

Veľmi sa na Vás už teraz teším.

Nahlasovať sa môžete na moje telefónne číslo 0903 530 269.

S láskou Mirka