OM Chanting

Ako funguje OM Chanting:

Akékoľvek pnutie, utrpenie alebo choroba poukazuje na prítomnosť negatívnych (nízko-frekvenčných) vibrácií v osobe alebo prostredí. ÓM je najvyššia a najčistejšia vibrácia. Naladenie sa na vibráciu ÓM prináša uvoľnenie a transformáciu nízkych vibrácií, čomu sa hovorí liečenie. Použitím špecifického usporiadania účastníkov a požehnaním osvietených Majstrov prezentovaných autorizovanými OM Chanting organizátormi konajúcimi v súlade s pokynmi sa umocňuje efekt vibrácie ÓM a liečivý proces.

Spievanie ÓM počas OM Chantingu vytvorí energiu a formuje (svetelný) lúč v strede. Všetká negativita uvoľnená počas stretnutia je vytiahnutá skrze neho do kolektívneho vyššieho vedomia účastníkov (zobrazený ako červeno žltý polkruh) a transformovaná na vibráciu ÓM alebo Božské vedomie (svetelná guľa na vrchu). Táto ÓM vibrácia následne prúdi dole lúčom a je transferovaná najprv ľudom vo vnútornom kruhu, potom ľuďom vo vonkajšom kruhu a naspäť k tým, čo sedia vo vnútornom kruhu. A takto dookola. Aura zvuku ÓM sa rozlieha ďalej do prostredia v dosahu 2 km, zasahuje všetkých ľudí, žijúce bytosti a miesta v tomto okruhu. Keďže energia nepozná vzdialenosť, môžeme ju tiež smerovať k úžitku ľudí, ktorí nie sú prítomní a tiež miestam a životným situáciám.

OM Chanting je staroveká skupinová liečivá technika, ktorá používa univerzálnu vibráciu ÓM na poskytnutie transformácie a liečivej podpory všetkým ľuďom a celému svetu. Svetu bola prinavrátená Mahavatarom Babajim a Paramahamsom Sri Swamim Vishwanandom v roku 2007 a je zahrnutá do systému Atma Kriya Jógy.

ÓM je prvotná vibrácia, z ktorej pochádzajú všetky ostatné vibrácie a zvuky a tiež celé stvorenie. Má veľmi silný harmonizujúci, vyrovnávajúci a liečivý potenciál. V OM Chanting technike sa používa špecifický spôsob, ktorý je zosilnený požehnaním Majstrov.

Na OM Chantingu sa stretávajú všetci, ktorí sa chcú venovať liečeniu seba samého, svojich blízkych, ľudstva a Matky Zeme prostredníctvom zvuku ÓM. Liečivá energia sa šíri do okruhu 2 kilometrov a vie byť zdieľaná aj na diaľku v prospech ľudí, miest a životných situácii. Na personálnej úrovni nám OM Chanting pomáha harmonizovať všetky úrovne - fyzickú, mentálnu, emocionálnu aj duchovnú. Emócie sa uvoľňujú a rastie vnútorný mier a láska.

OM Chanting vedie k radostnejšiemu životu a zlepšuje naše zdravie a schopnosť meditácie. Podstatou OM Chantingu je zvuk ÓM, ktorý znie a vibruje 3 x 15 minút.

Svet potrebuje ľudí, ktorí sú ochotní prispieť k zmene. Prišiel čas uvedomiť tento potenciál vo vnútri a šíriť ho celým svetom.

Prostredníctvom prvotného zvuku stvorenia - ÓM - môžeš nájsť pokoj a radosť v živote. Nájdi harmóniu v sebe, prírode a celom svete.

OM Chanting sa používa po celom svete, na všetkých kontinentoch - bez ohľadu na vierovyznanie, kultúrne alebo sociálne pozadie ľudí. Počet kruhov dynamicky rastie.

Viac informácii na: sadhana.bhaktimarga.org/sk/om-chanting

Čo si so sebou ideálne priniesť?

- svoj podsedák prípadne (na sedenie na zemi)
- pohodlné oblečenie
- vodu na pitie a na energetizovanie vody v strede

Kedy: každú stredu o 19hod

KDE : Smaragdová sála
2. poschodie
zvonček: Hagia Sofia

Vstupné je dobrovoľné (Odporúčaná výška daru 2-3eur.)

Všetci ste srdečne vítaní.