Online rezervácia

Na všetky akcie v centre je potrebné dopredu sa prihlásiť. Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

*Pri rezervácií kurzov "INÉ" do informácie prosím uviesť názov kurzu, na ktorý sa hlásiš.