Naša Zem je živá

Naša ZEM je živá.
Človek je čisto prírodný ,,produkt,, ktorý z nej vzišiel. A náš intelekt na tom nič nemení.
Aj keď sa ľudské ego cíti byť viac...
Aj keď má človek pocit, že je pánom tvorstva...
Zem je tá čo nás živí, tá čo nám dáva vodu i vzduch na dýchanie. Tá čo nás zatiaľ ešte stále znáša na svojim povrchu. Kým ešte vládze.
Tá od ktorej je náš ďalší život plne závislý...

A pravdou je, že naša ZEM sa nemá dobre.
Je veľmi chorá. Jej telo, jej vody, jej pľúca.
Vďaka nášmu drancovaniu, zneužívaniu, devastovaniu, nadmernému konzumu a pohodlnosti, vďaka našej nenásytnosti a absolútnej neúcte k tej, z ktorej sme vzišli...

Ak sa okamžite nezastavíme, je vysoko pravdepodobné, že deti našich detí nemajú budúcnosť...
Je najvyšší čas. Už včera bolo neskoro.
Je plnou zodpovednosťou každého jedného z nás, čo s týmto spraví(me).

Dnes už nie je čas, kedy stačí NEkonať zlo...
Je čas, kedy treba okamžite konať dobro a vytvoriť tie najpriaznivejšie možné podmienky k jej uzdraveniu.
A tu už nejde len o triedenie odpadu...

Výhovorka že nič pre to nerobia ani ,,ostatní,, a tak to nemá zmysel, nie je dostatočným ospravedlnením.
Na ďalšom (ne)konaní každého jedného z nás naozaj veľmi záleží.
Bo denno-denne buď prispievame k viac smrti, alebo viac k životu tejto planéty.
Každý z nás svojim malým, ale veľmi podstatným dielom...

S láskou a úctou k sebe. V prvom rade. A hneď následne, no o to úprimnejšie a ľahšie, s láskou a úctou k svojim blízkym a vzdialeným i k tejto Zemi, na ktorej svoj život tvoríme.

Aby bol zachovaný dar života, ktorý nám
bol daný a krása planéty, na ktorej smieme žiť.