Zrelosť našej duše

Nezrelá/ naivná ľudská duša je priťahovaná len pekným, príjemným, pohodlným, ľahkým.
A všetko ťažké, nepekné a nekomfortné odmieta.
Buduje si svoj život na ilúziách a konzume. Vytvára dojem úspechu a pozlátkového šťastia. A väčšinou o tom ani nevie. Zatiaľ.

Zrelá/ vedomá ľudská duša vie mnohé o povahe života- smrti- života.
Pozná svetlo i tiene. Svoje vlastné i tie vonkajšie...
Nebojí sa klásť otázky, nachádzať na ne tie správne odpovede a pomenovávať veci ich pravými menami.
Vie o kráse i o škaredosti seba i tohto sveta. Taký aký je. Zatiaľ.
Pozná dobro i zlo v ich plnej pravde bez príkras...
A predsa, napriek svojmu poznanou, je naďalej priťahovaná dobrom.

Zrelá/ vedomá ľudská duša dokáže povedať NIE a zdravo nastaviť hranice všade tam kde je to treba...
No rovnako dokáže povedať ÁNO, aj keď sa vlastné Ego a Pýcha krútia a prajú si pravý opak...

Zrelá ľudská duša veci nielen chápe, ale ich aj žije. A pretavuje svoje poznanie do reálneho, živého života...

Zrelá ľudská duša sa nestráca v ilúziách metrixu, v ktorom sa mnohé veci javia byť iné, než naozaj sú...
Neprikrášluje, no ani nepriťažuje.
Nie je opantaná ilúziou svetla, no rovnako sa nenechá polapiť ani hĺbkou temnoty...
Vedomá ľudská duša volí svetlo napriek tomu, že je mnohé inak ako cíti, že je správne.
Vďaka svojej viere a vnútornej sile verí v dobré jadro seba i ľudí okolo seba.
A vytrvá, bo vie, že to tá najzmysluplnejšia cesta.